Zawód doradca ds. zasobów naturalnych

Doradcy ds. zasobów naturalnych świadczą usługi doradcze w zakresie ochrony zasobów naturalnych i zarządzania nimi, a mianowicie fauny, flory, gleby i wody dla przedsiębiorstw i rządów, które wykorzystują te zasoby. Starają się kierować przedsiębiorstwami w ramach odpowiedniej polityki na rzecz eksploatacji zasobów naturalnych w kontekście przemysłowym, podnoszenia świadomości na temat kwestii zdrowotnych oraz zapewnienia ochrony ekosystemów na potrzeby zrównoważonych interwencji w siedliskach przyrodniczych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Konserwacja obszarów przyrodniczych

  Metody utrzymywania zasobów (zarówno naturalnych, jak i sztucznych) na obszarach przyrodniczych, w tym opracowywanie programów i ich wdrażanie.

Umiejętności

 • Oceniać wpływ na środowisko

  Monitorowanie wpływu na środowisko i przeprowadzanie ocen w celu określenia i ograniczenia ryzyka środowiskowego organizacji przy uwzględnieniu kosztów.

 • Przeprowadzać ocenę uwarunkowań środowiskowych w danym miejscu

  Zarządzać i nadzorować poszukiwania w obrębie lokalizacji środowiskowych i oceniać pod kątem przydatności jako obszary wydobycia i przemysłowe. Wyznaczać i wygradzać obszary do analiz geochemicznych i badań naukowych.

 • Przeprowadzać badania ekologiczne

  Prowadzić badania ekologiczne i biologiczne w terenie i w kontrolowanych warunkach z wykorzystaniem metod i przyrządów naukowych.

 • Chronić zasoby naturalne

  Chronić wody i zasoby naturalne oraz koordynować działania. Pracować z agencjami ochrony środowiska i personelem odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami.

 • Analizować dane ekologiczne

  Analizować i interpretować dane ekologiczne i biologiczne, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.

 • Doradzać w kwestiach ochrony przyrody

  Udzielać informacji i proponować działania w kwestiach ochrony przyrody.

 • Opracowywać politykę ochrony środowiska

  Opracowywać politykę organizacyjną dotyczącą zrównoważonego rozwoju i zgodności z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska zgodnie z mechanizmami polityki stosowanymi w dziedzinie ochrony środowiska.

 • Monitorować działania w obszarze ochrony przyrody

  Oceniać i monitorować działania w zakresie ochrony przyrody w siedliskach i na różnych obszarach.

 • Doradzać w kwestii naprawy szkód w środowisku

  Doradzać w zakresie opracowywania i wdrażania działań mających na celu usuwanie ze środowiska źródeł zanieczyszczenia i skażenia.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

Source: Sisyphus ODB