Zawód doradca polityczny

Doradcy polityczni analizują zmiany w polityce zagranicznej i inne kwestie polityki, monitorują konflikty i prowadzą konsultacje w sprawie środków mediacji, a także innych strategii rozwoju. Sporządzają sprawozdania służące komunikacji z organami rządowymi oraz opracowują polityki i metody wdrażania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Kształtowanie polityki w obszarze spraw zagranicznych

  Procesy rozwoju polityki w zakresie spraw zagranicznych, takie jak odpowiednie metody badawcze, odpowiednie prawodawstwo i operacje dotyczące spraw zagranicznych.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Sprawy zagraniczne

  Działalność wydziału spraw zagranicznych w rządzie lub organizacji publicznej oraz jej regulacje.

Umiejętności

 • Monitorować konflikty polityczne

  Monitorować możliwość wystąpienia i rozwój konfliktów politycznych w konkretnych kontekstach, takich jak konflikty w obrębie partii politycznych lub między nimi, w rządzie lub między różnymi krajami, a także określać ich potencjalny wpływ na działania rządu i bezpieczeństwo publiczne.

 • Doradzać w kwestii polityki zagranicznej

  Doradzanie rządom i innym organizacjom publicznym w opracowywaniu i wdrażaniu polityki zagranicznej.

 • Sporządzać meldunki sytuacyjne

  Sporządzać sprawozdania zgodnie ze specyfikacjami i regulacjami organizacji w sprawie sytuacji, które należy zgłaszać, takich jak stan dochodzenia, gromadzenia danych wywiadowczych lub misji i operacji.

 • Doradzać w kwestii zarządzania konfliktami

  Doradzać organizacjom prywatnym lub publicznym w zakresie monitorowania możliwego ryzyka i rozwoju konfliktu oraz w zakresie metod rozwiązywania konfliktów specyficznych dla zidentyfikowanych konfliktów.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Doradzać w kwestii zarządzania ryzykiem

  Udzielać porad na temat polityk zarządzania ryzykiem i strategii zapobiegania i ich wdrażania, mając świadomość różnych rodzajów ryzyka dla konkretnej organizacji.

 • Analizować politykę zagraniczną

  Analizować istniejące zasady postępowania w sprawach zagranicznych w rządzie lub organizacji publicznej, aby je oceniać i szukać ulepszeń.

Source: Sisyphus ODB