Zawód doradca prawny

Doradcy prawni doradzają zróżnicowanej grupie klientów, od przedsiębiorstw i osób prywatnych po kancelarie prawne. Zapewniają doradztwo prawne poza salą rozpraw w kwestiach prawnych uzależnionych od specyfiki klienta. Doradzają w takich kwestiach, jak połączenie przedsiębiorstw międzynarodowych, zakup nieruchomości, zmiana umów i ich skutki. Pomagają klientom ogólnie przestrzegać przepisów i unikać popełniania czynów niezgodnych z prawem.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Terminologia prawnicza

  Specjalne terminy i zwroty stosowane w dziedzinie prawa.

Umiejętności

 • Określać potrzeby klientów

  Określać obszary, w których klient może wymagać pomocy i badać możliwości zaspokojenia tych potrzeb.

 • Analizować wykonalność

  Badanie obecnej sytuacji klienta, pomysłów i życzeń pod względem prawnym dla oceny ich prawnej zasadności lub wykonalności.

 • Sporządzać dokumenty prawne

  Sporządzać i zbierać dokumenty prawne dotyczące konkretnego przypadku w celu umożliwienia dochodzenia lub przeprowadzenia rozprawy sądowej, w sposób zgodny z przepisami prawnymi i zapewniający prawidłową ewidencję.

 • Interpretować przepisy prawa

  Interpretować przepisy prawa podczas badania sprawy w celu poznania właściwych procedur rozpatrywania sprawy, określonego statusu sprawy i zaangażowanych stron, możliwych wyników oraz sposobów przedstawienia najlepszych argumentów w celu uzyskania jak najkorzystniejszego wyniku.

 • Chronić interesy klientów

  Chronić interesy i potrzeby klienta poprzez podejmowanie niezbędnych działań, badanie wszelkich możliwości, w celu zapewnienia, że klient uzyska preferowane rezultaty.

 • Zapewniać stosowanie prawa

  Zapewniać przestrzeganie przepisów prawa, a w przypadku ich naruszenia — że podejmowane są odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodności z prawem i egzekwowaniem prawa.

 • Udzielać porad prawnych

  Udzielanie porad klientom w celu zapewnienia, by ich działania były zgodne z prawem, a także w sposób najbardziej korzystny dla ich sytuacji i konkretnego przypadku, takich jak udzielanie informacji, dokumentacji lub porad na temat przebiegu działań wobec klientów, jeżeli chcą oni podjąć działania prawne lub takie działania są przeciwko nim podjęte.

 • Doradzać w kwestii decyzji prawnych

  Doradzanie sędziom lub innym urzędnikom na stanowiskach wymagających podejmowania decyzji prawnych w zakresie podejmowania decyzji, które będą właściwe, zgodne z prawem i względami moralnymi lub najkorzystniejsze dla klienta doradcy, w konkretnym przypadku.

 • Korzystać z technik konsultacyjnych

  Doradzać klientom w różnych sprawach osobistych lub zawodowych.

Source: Sisyphus ODB