Zawód dramaturg

Dramaturdzy czytają nowe sztuki i dzieła oraz proponują je reżyserowi i/lub radzie ds. sztuki w teatrze. Zbierają dokumentację na temat dzieła, autora, problemów, którymi się zajmuje, czasów i opisanych środowisk. Biorą również udział w analizie tematów, postaci, konstrukcji dramatycznej itp.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Indywidualne style reżyserii

  Rozumienie i analizowanie zachowania poszczególnych reżyserów.

Umiejętności

 • Prowadzić badania historyczne

  Stosować metody naukowe w badaniach historii i kultury.

 • Doradzać w kwestiach dotyczących kontekstu historycznego

  Doradzać w kwestiach dotyczących kontekstu historycznego produkcji, w tym faktów historycznych oraz stylów współczesnych.

 • Pracować z zespołem artystycznym

  Ścisła współpraca z reżyserami, aktorami i dramaturgami w celu znalezienia idealnej interpretacji roli.

 • Interpretować koncepcje występu w ramach procesu twórczego

  Ćwiczyć i studiować rolę, w osobistych i zbiorowych badaniach i próbach, budować przedstawienie aktorskie zgodne z koncepcją programu.

 • Opracowywać skoroszyty teatralne

  Opracowywanie skoroszytu scenicznego dla reżysera i aktorów oraz intensywna współpraca z reżyserem przed pierwszą próbą.

 • Analizować teksty teatralne

  Rozumieć i analizować teksty teatralne; brać aktywny udział w interpretacji projektu artystycznego; przeprowadzać całościowe indywidualne badania w zakresie materiału tekstowego i dramaturgii.

 • Przeprowadzać dodatkowe badania na potrzeby sztuk teatralnych

  Badanie tła historycznego i koncepcji artystycznych sztuk teatralnych.

 • Omawiać sztuki teatralne

  Badać i omawiać występy sceniczne z innymi profesjonalistami scenicznymi.

 • Analizować scenografię

  Analizować wybór i rozkład elementów materialnych na scenie.

 • Określać koncepcje danego występu

  Wyjaśniać koncepcje danego występu, takie jak kwestie i partytury dla wykonawców.

 • Analizować produkcje teatralne

  Badanie, w jaki sposób dany utwór interpretowano w przypadku innych produkcji.

Source: Sisyphus ODB