Zawód dyrektor artystyczny

Dyrektorzy artystyczni kształtują układ wizualny koncepcji. Tworzą oni innowacyjne projekty, opracowują projekty artystyczne i zarządzają współpracą między wszystkimi zaangażowanymi aspektami. Dyrektorzy artystyczni mogą prowadzić działalność twórczą w teatrze, w ramach marketingu, w reklamie, podczas nagrań filmów w branży modowej oraz w spółkach online. Gwarantują, że wykonane prace będą wizualnie atrakcyjne dla odbiorców.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady projektowania

  Elementy stosowane w projektowaniu, takie jak harmonia, skala, proporcja, równowaga, symetria, przestrzeń, forma, struktura, kolor, światło, cień i zgodność oraz ich zastosowanie w praktyce.

 • Indywidualne style reżyserii

  Rozumienie i analizowanie zachowania poszczególnych reżyserów.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Techniki teatralne

  Znajomość technik ułatwiających pomyślne wystawienie sztuki.

 • Koncepcje strategii biznesowych

  Terminologia związana z projektowaniem i wdrażaniem głównych trendów i celów, które są przyjmowane przez kierownictwo organizacji, mając na uwadze jej zasoby, konkurencję i otoczenie.

Umiejętności

 • Zapoznawać się ze scenariuszami

  Zapoznawać się ze zbiorem sztuk teatralnych lub scenariuszem filmu, nie tylko w kontekście literatury, ale także identyfikując działania, stany emocjonalne, ewolucję postaci, sytuacje, różne okoliczności i lokalizacje, itp.

 • Opracowywać koncepcje wizualne

  Określić, jak najlepiej przedstawić koncepcję pod względem wizualnym.

 • śledzić aktualne trendy

  Monitorować i śledzić nowe trendy i zmian w poszczególnych sektorach.

 • Analizować zapotrzebowanie na zasoby techniczne

  Zdefiniować i zrobić listę wymaganych zasobów i sprzętu w oparciu o techniczne potrzeby produkcji.

 • Zarządzać przebiegiem przedstawienia

  Planować działania techniczne i interwencje podczas występu artystycznego. Ustalać, kiedy aktorzy wchodzą i schodzą ze sceny. Upewniać się, że wskazówki te są przestrzegane, aby zapewnić płynny przebieg występu.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Opracowywać nowe koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Pracować z dramaturgami

  Współpracować z pisarzami poprzez warsztaty lub programy rozwoju scenariusza.

 • Opracowywać koncepcje projektowe

  Wyszukiwanie informacji dotyczących badań w celu opracowania nowych pomysłów i koncepcji dotyczących projektowania konkretnej produkcji. Odczytywanie scenariuszy i zasięganie opinii dyrektorów i innych pracowników zajmujących się produkcją w celu opracowania koncepcji projektowych i planowania produkcji.

 • Tworzyć zespół artystyczny

  Tworzyć zespół artystyczny po rozpoznaniu potrzeb, szukając kandydatów, przeprowadzając przesłuchania i dostosowując się do warunków projektu.

 • Przestrzegać znaków rozpoczęcia partii

  Obserwować dyrygenta, orkiestrę lub reżysera i dokładnie podążać za tekstem i partyturą, aby rozpoczynać partie w sposób precyzyjny.

 • Konsultować się z producentem

  Konsultować się z producentem filmu w sprawie wymogów, terminów, budżetu i innych specyfikacji.

 • Przewodzić zespołowi artystycznemu

  Prowadzenie i instruowanie kompletnego zespołu posiadającego wymaganą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie kultury.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

Source: Sisyphus ODB