Zawód dyrektor kreatywny

Dyrektorzy kreatywni zarządzają zespołem odpowiedzialnym za tworzenie reklam. Nadzorują cały proces tworzenia. Prezentują klientowi projekty opracowane przez zespół.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Komputerowe przygotowywanie publikacji do druku DTP

  Tworzenie dokumentów przy użyciu umiejętności składu strony na komputerze. Oprogramowanie składu komputerowego może generować układy i tworzyć tekst i obrazy o jakości typograficznej.

 • Projektowanie graficzne

  Techniki tworzenia wizualnych przedstawień i komunikatów.

 • Techniki reklamowe

  Strategie komunikacyjne mające na celu przekonanie lub zachęcenie odbiorców, a także różne media, które są wykorzystywane do osiągnięcia tego celu.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

Umiejętności

 • Zarządzać procesami przepływu pracy

  Opracowywać, dokumentować i wdrażać procesy związane z ruchem i przepływem pracy w ramach przedsiębiorstwa w odniesieniu do różnych funkcji. Pośredniczyć w kontaktach z kilkoma działami i funkcjami, takimi jak dział zarządzania relacjami z klientami i dyrektor artystyczny, aby planować i zlecać pracę.

 • Spełniać oczekiwania odbiorców docelowych

  Badać potrzeby i oczekiwania odbiorców docelowych, aby upewnić się, że temat programu spełnia oba te elementy.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Koordynować kampanie reklamowe

  Organizowanie działań promujących produkt lub usługę; nadzorowanie produkcji reklam telewizyjnych, reklam w gazetach i czasopismach, proponowanie pakietów pocztowych, kampanii e-mailowych, stron internetowych, stoisk i innych kanałów reklamowych

 • Brać udział w burzach mózgów

  Przedstawiać swoje pomysły i koncepcje członkom zespołu kreatywnego, aby znaleźć alternatywne wyjścia, rozwiązania i lepsze wersje.

 • Zarządzać działem kreatywnym

  Nadzorować pracę personelu tworzącego treści i wizualną prezentację materiałów reklamowych. Dbać o przestrzeganie strategii reklamowej i spełnianie wymagań klienta.

 • Analizować układ graficzny materiałów reklamowych

  Badać i zatwierdzać rozkład reklam w celu upewnienia się, że są one zgodne z wymogami i specyfikacjami klientów i odbiorców docelowych.

 • Przeprowadzać prezentacje na żywo

  Wygłaszać przemówienia lub komentować nowe produkty, usługi, pomysły lub dzieła, które są pokazywane i objaśniane publiczności.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

Source: Sisyphus ODB