Zawód dyrektor kreatywny

Dyrektorzy kreatywni zarządzają zespołem odpowiedzialnym za tworzenie reklam. Nadzorują cały proces tworzenia. Prezentują klientowi projekty opracowane przez zespół.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Komputerowe przygotowywanie publikacji do druku DTP

  Tworzenie dokumentów przy użyciu umiejętności składu strony na komputerze. Oprogramowanie składu komputerowego może generować układy i tworzyć tekst i obrazy o jakości typograficznej.

 • Projektowanie graficzne

  Techniki tworzenia wizualnych przedstawień i komunikatów.

 • Techniki reklamowe

  Strategie komunikacyjne mające na celu przekonanie lub zachęcenie odbiorców, a także różne media, które są wykorzystywane do osiągnięcia tego celu.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

Umiejętności

 • Zarządzać procesami przepływu pracy

  Opracowywać, dokumentować i wdrażać procesy związane z ruchem i przepływem pracy w ramach przedsiębiorstwa w odniesieniu do różnych funkcji. Pośredniczyć w kontaktach z kilkoma działami i funkcjami, takimi jak dział zarządzania relacjami z klientami i dyrektor artystyczny, aby planować i zlecać pracę.

 • Spełniać oczekiwania odbiorców docelowych

  Badać potrzeby i oczekiwania odbiorców docelowych, aby upewnić się, że temat programu spełnia oba te elementy.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Koordynować kampanie reklamowe

  Organizowanie działań promujących produkt lub usługę; nadzorowanie produkcji reklam telewizyjnych, reklam w gazetach i czasopismach, proponowanie pakietów pocztowych, kampanii e-mailowych, stron internetowych, stoisk i innych kanałów reklamowych

 • Brać udział w burzach mózgów

  Przedstawiać swoje pomysły i koncepcje członkom zespołu kreatywnego, aby znaleźć alternatywne wyjścia, rozwiązania i lepsze wersje.

 • Zarządzać działem kreatywnym

  Nadzorować pracę personelu tworzącego treści i wizualną prezentację materiałów reklamowych. Dbać o przestrzeganie strategii reklamowej i spełnianie wymagań klienta.

 • Analizować układ graficzny materiałów reklamowych

  Badać i zatwierdzać rozkład reklam w celu upewnienia się, że są one zgodne z wymogami i specyfikacjami klientów i odbiorców docelowych.

 • Przeprowadzać prezentacje na żywo

  Wygłaszać przemówienia lub komentować nowe produkty, usługi, pomysły lub dzieła, które są pokazywane i objaśniane publiczności.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

Source: Sisyphus ODB