Zawód dyspozytor kopalni

Dyspozytorzy kopalni wykonują szereg zadań ze sterowni kopalni. Monitorują oni procesy za pomocą elektronicznych odwzorowań widocznych na monitorach, przyrządach pomiarowych i światłach. Dyspozytorzy kopalni wprowadzają zmiany do zmiennych i komunikują się z innymi oddziałami w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesów, zgodnie z ustalonymi procedurami. Podejmują oni odpowiednie działania w przypadku nieprawidłowości lub sytuacji nadzwyczajnych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa podczas pracy pod ziemią

  Przepisy i rodzaje ryzyka mające wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo na stanowiskach pracy pod ziemią. 

Umiejętności

 • Zarządzać procedurami stosowanymi w sytuacjach wyjątkowych

  Szybko reagować w przypadku awarii i uruchamiać zaplanowane procedury awaryjne.

 • Prowadzić rejestr operacji wydobywczych

  Prowadzić ewidencję produkcji górniczej i wydajności zagospodarowania, w tym wydajności maszyn.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zarządzać komunikacją w sytuacjach kryzysowych w kopalni

  Kierować i koordynować procedury komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Odpowiednio instruować osoby dzwoniące i informować je o wszelkich działaniach ratowniczych. Ostrzegać i wysyłać personel ratunkowy w odpowiedzi na połączenia alarmowe i krytyczne alarmy.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Koordynować zdalną komunikację

  Koordynowanie komunikacji sieciowej i radiowej między różnymi jednostkami operacyjnymi. Odbieranie i przekazywanie dalszych wiadomości radiowych lub telekomunikacyjnych oraz połączeń. Mogą to być komunikaty ze strony społeczeństwa lub służb ratunkowych.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Monitorować stan urządzeń

  Monitorowanie urządzeń oznacza obserwowanie wskaźników, tarcz oraz ekranów, aby upewnić się, że maszyna działa.

 • Podawać stosowne informacje przy przekazywaniu zmiany

  Przekazywać odpowiednie informacje o warunkach w miejscu pracy, postępach, zdarzeniach i potencjalnych problemach dla pracowników podczas kolejnej zmiany.

 • Reagować na zdarzenia w krótkim czasie

  Monitorować i przewidywać sytuację w otoczeniu. Być gotowym do podejmowania szybkich i odpowiednich działań w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

Source: Sisyphus ODB