Zawód dzielnicowy

Dzielnicowi patrolują wyznaczone obszary, aby zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa oraz udzielają ogólnego wsparcia. Monitorują podejrzane zachowania i współpracują z policją i innymi instytucjami lokalnymi w celu utrzymania bezpieczeństwa i dobrostanu ludności oraz egzekwują prawo, a w razie konieczności nakładają kary.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Instruować osoby w miejscu publicznym

  Wydawać instrukcje dla ludności w sytuacjach, w których zachowuje się w sposób niezgodny z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, lub do kierowania nimi w sytuacjach odbiegających od normy.

 • Udzielać wsparcia służbom ratunkowym

  W razie potrzeby pomagać policji i służbom ratowniczym.

 • Patrolować wyznaczony obszar

  Patrolowanie wyznaczonego obszaru, obserwacja podejrzanych i niebezpiecznych sytuacji oraz reagowanie na nie, a także komunikacja z organizacjami reagowania kryzysowego.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Odpowiadać na pytania

  Odpowiadać na pytania i prośby o informacje innych organizacji i obywateli.

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

Source: Sisyphus ODB