Zawód dziennikarz kryminalny

Dziennikarze kryminalni poszukują informacji i redagują artykuły na temat wydarzeń kryminalnych dla gazet, magazynów, telewizji i innych mediów. Prowadzą rozmowy i uczestniczą w przesłuchaniach w sądzie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Standardy redagowania tekstów

  Wytyczne dotyczące sposobu postępowania w związku z prywatnością, dziećmi i śmiercią oraz informowania o nich zgodnie z zasadą bezstronności oraz inne normy.

 • Procedury sądowe

  Przepisy obowiązujące podczas dochodzenia w sprawie sądowej i podczas rozprawy sądowej oraz dotyczące tego, jak te zdarzenia mają się odbywać.

 • Prawo karne

  Przepisy prawne, konstytucja i regulacje mające zastosowanie do karania przestępców.

 • Techniki prowadzenia wywiadów

  Techniki uzyskiwania informacji od ludzi poprzez zadawanie właściwych pytań we właściwy sposób i sprawienie, aby czuli się komfortowo.

 • Techniki pisania

  Różne techniki pisania historii, na przykład opisowe, perswazyjne, pierwszoosobowe i inne techniki.

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

Umiejętności

 • śledzić media społecznościowe

  Być na bieżąco z trendami i osobami w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Instagram.

 • Postępować zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej

  Przestrzegać kodeksu etycznego postępowania dziennikarzy, w tym postanowień dotyczących wolności słowa, prawa do odpowiedzi, obiektywności i innych zasad.

 • Oceniać dzieła w odpowiedzi na informacje zwrotne

  Redagować i dostosowywać utwory w odpowiedzi na uwagi kolegów i wydawców.

 • Brać udział w posiedzeniach kolegium redakcyjnego

  Brać udział w spotkaniach z innymi redaktorami i dziennikarzami, aby omówić możliwe tematy oraz podzielić zadania i obciążenie pracą.

 • Stosować określone techniki pisarskie

  Stosować techniki pisarskie w zależności od rodzaju mediów, gatunku literackiego i fabuły.

 • Przeprowadzać wywiady

  Przeprowadzać wywiady z ludźmi w różnych okolicznościach.

 • Tworzyć sieć kontaktów w celu zapewnienia przepływu wiadomości

  Nawiązywanie kontaktów w celu utrzymania przepływu wiadomości, na przykład służb policyjnych i służb ratowniczych, samorządów lokalnych, grup społecznych, funduszy powierniczych, rzeczników prasowych różnych organizacji, ogółu społeczeństwa itp.

 • Pisać w wyznaczonych terminach

  Opracowywanie harmonogramów i zapewnienie dotrzymywania krótkich terminów, zwłaszcza w przypadku projektów teatralnych, ekranów i radiowych.

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • śledzić bieżące informacje

  Śledzić bieżące wydarzenia w polityce, gospodarce, grupach społecznych, sektorach kultury, na arenie międzynarodowej i w sporcie.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Rejestrować przebieg postępowań sądowych

  Rejestrować wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego prowadzenia rejestrów w trakcie rozpraw sądowych, tj. obecne osoby, sprawa, przedstawione dowody, orzeczona kara oraz inne istotne kwestie, które zostały poruszone podczas przesłuchania.

 • Zgłębiać określone zagadnienia

  Prowadzić efektywne badania określonych zagadnień, tak aby można było przedstawić w skróconej formie informacje odpowiednie dla różnych odbiorców. W badaniach można korzystać z książek, czasopism, Internetu lub rozmów z osobami dysponującymi wiedzą na dany temat.

Source: Sisyphus ODB