Zawód ekspert ds. usług socjalnych

Eksperci ds. usług socjalnych wspierają opracowywanie polityki i procedury programów usług socjalnych. Badają programy usług socjalnych i określają obszary wymagające poprawy, a także wspierają opracowanie nowych programów. Pełnią funkcje doradcze dla organizacji świadczących usługi socjalne.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Sprawiedliwość społeczna

  Rozwój i zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej oraz sposób, w jaki należy je stosować w poszczególnych przypadkach.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Wymogi prawne w sektorze społecznym

  Określone wymogi ustawowe i wykonawcze w sektorze socjalnym.

Umiejętności

 • Oceniać wpływ programu prac społecznych

  Zbierać dane, aby umożliwić ocenę wpływu programu na społeczność.

 • Doradzać w kwestii procesów związanych z usługami społecznymi

  Doradzać organizacjom pożytku społecznego w zakresie opracowywania i wdrażania planów świadczenia usług społecznych, określania celów oraz zarządzania zasobami i infrastrukturą.

 • Przekazywać informacje na temat rozwoju społecznego

  Raportowanie wyników i wniosków dotyczących rozwoju społecznego społeczeństwa w sposób zrozumiały, prezentować je ustnie i w formie pisemnej szerokiemu gronu od laików poczynając, a na ekspertach kończąc.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Monitorować przepisy w zakresie usług społecznych

  Monitorować i analizować przepisy i polityki oraz zmiany w tych przepisach w celu oceny wpływu, jaki wywierają one na pracę i usługi społeczne.

 • Dostarczać rozwiązania usprawniające pracę

  Identyfikować podstawowe przyczyny problemów i przedstawiać propozycje skutecznych i długoterminowych rozwiązań.

 • Wywierać wpływ na decydentów w kwestii usług społecznych

  Informować i doradzać decydentom poprzez objaśnianie i interpretowanie potrzeb obywateli w zakresie ulepszania programów i polityki usług społecznych.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Komunikować się z osobami korzystającymi z usług społecznych

  Korzystanie z komunikacji werbalnej, niewerbalnej, pisemnej i elektronicznej. Zwracanie uwagi na konkretne potrzeby użytkowników usług społecznych, cechy, umiejętności, preferencje, wiek, stadium rozwojowe oraz kulturę.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

Source: Sisyphus ODB