Zawód enolog

Enolodzy śledzą proces produkcji wytwarzania wina w całości i nadzorują pracowników w winiarniach. Nadzorują i koordynują produkcję w celu zapewnienia jakości wina, a także udzielają porad poprzez określenie wartości i klasyfikacji produkowanych win.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Kupaż win

  Proces kupażowania win z uwzględnieniem czynników wpływających na sposób postrzegania wina przez degustatora i eliminowanie czegokolwiek, co może utrudnić obiektywne testowanie.

 • Rodzaje win

  Duża różnorodność win, w tym różne rodzaje, regiony i szczególne cechy każdego z nich. Proces, w wyniku którego powstaje wino, taki jak odmiany winogron, procedury fermentacji oraz rodzaje upraw, które doprowadziły do wytworzenia produktu końcowego.

 • Zdolność finansowa

  Operacje finansowe, takie jak obliczenia, szacunki kosztów, zarządzanie budżetem, uwzględniające istotne dane handlowe i statystyczne, takie jak dane dotyczące materiałów, dostaw i personelu.

 • Procesy filtracji napojów

  Bezpieczna i oszczędna metoda usuwania zanieczyszczeń z produktów spożywczych i przedłużająca okres ich przechowywania. Znaczenie kontroli zanieczyszczeń oraz sposobu, w jaki przyczynia się ona do osiągnięcia wysokiej jakości produktu, znacznego zmniejszenia ilości odpadów i minimalnego poziomu psucia się produktu.

 • Przemysł produktów spożywczych i napojów

  Odpowiedni przemysł i procesy związane z sektorem spożywczym, takie jak wybór surowców, przetwarzanie, pakowanie i przechowywanie.

 • Proces produkcji win

  Procesy produkcji wina i wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Zasady produkcji wina. Inżynieria i technologia procesów przepływowych (pompy i węże).

 • Odmiany winogron

  Odmiany winogron i rodzaje win, które mogą być z nich wyprodukowane. Specyfikacje fermentacji i obróbki soku w trakcie procesu.

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Procesy fermentacji napojów

  Procesy fermentacji związane z konwersją cukru w alkohol, gazy i kwasy. 

 • Patogenne drobnoustroje występujące w żywności

  Identyfikacja i charakterystyka drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności oraz odpowiednie metody zapobiegania w celu zahamowania ich rozmnażania w artykułach spożywczych.

 • Cechy wina

  Pochodzenie i cechy charakterystyczne win międzynarodowych.

 • Proces fermentacji wina

  Proces fermentacji wina, który obejmuje poszczególne kroki, które należy zrealizować, czas realizacji procesu oraz parametry produktu.

 • Biotechnologia

  Technologia, która stosuje, modyfikuje lub wykorzystuje systemy biologiczne, organizmy i składniki komórkowe do opracowywania nowych technologii i produktów do określonych zastosowań.

Umiejętności

 • Prowadzić sprzedaż win

  Zarządzać wszystkimi aspektami sprzedaży wina. Komunikacja z członkami za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Podejmować odpowiednie działania w celu osiągnięcia sprzedaży wina.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

 • Analizować próbki żywności i napojów

  Sprawdzać, czy żywność lub napoje są bezpieczne do spożycia przez ludzi. Weryfikować odpowiedni poziom kluczowych składników i poprawność deklaracji na etykiecie oraz poziomy obecnych składników odżywczych. Upewniać się, że próbki żywności i napojów są zgodne z określonymi standardami oraz procedurami.

 • Przeprowadzać ocenę organoleptyczną

  Oceniać jakość danego rodzaju żywności lub napoju na podstawie jego wyglądu, zapachu, smaku, aromatu i innych. Proponować możliwe ulepszenia i porównania z innymi produktami.

 • Zarządzać zasobami piwnicy z winami

  Zarządzać zasobami piwnicy z winami w celu starzenia i mieszania.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Mieszać napoje

  Opanować mieszanie napojów, aby tworzyć nowe produkty do picia, które są atrakcyjne dla rynku, interesujące dla przedsiębiorstw i innowacyjne na rynku.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Oznaczać różnice w kolorze

  Identyfikować różnice między kolorami, takie jak odcienie kolorów.

 • Przygotowywać pojemniki do fermentacji napojów

  Przygotowywać pojemniki do fermentacji napojów zgodnie z rodzajem produkowanego napoju. Uwzględnia się przy tym cechy, jakie różne pojemniki mogą nadać produktowi końcowemu.

 • Przechowywać wino w prawidłowy sposób

  Właściwy sposób przechowywania różnych rodzajów win.

 • Przeprowadzać szczegółowe operacje przetwórstwa spożywczego

  Wykonywać precyzyjne operacje przetwarzania żywności z wielką uwagą i szczegółami na wszystkich etapach tworzenia jakościowego produktu.

 • Sprawdzać butelki wykorzystywane jako opakowanie

  Sprawdzać butelki wykorzystywane jako opakowanie. Stosować procedury testowania butelek, aby sprawdzić, czy butelka nadaje się do przechowywania produktów spożywczych i napojów. Postępować zgodnie z przepisami prawnymi oraz specyfikacjami firmy dotyczącymi butelkowania.

 • Zajmować się maszynami do produkcji wina

  Obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu specjalnego przeznaczonego do produkcji i wytwarzania wina. Dokonywać konserwacji i wdrażać działania zapobiegawcze w stosunku do maszyny, aby zapewnić jej sprawność.

 • Filtrować wino

  Filtrowanie wina, aby usunąć wszelkie pozostałości stałe. Umieszczanie przefiltrowanego wina w zbiornikach lub skrzyniach do przechowywania i dojrzewania.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Nadzorować całościowo proces produkcji wina

  Nadzorować całościowo proces produkcji wina w oparciu o posiadaną rozległą wiedzę i doświadczenie. Perspektywa powietrzna pozwala na podejmowanie decyzji i kierowanie pracownikami w celu uzyskania doskonałego wina.

 • Przeprowadzać procesy pasteryzacji

  Postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi pasteryzacji żywności i napojów. Rozpoznawać właściwości pasteryzowanych produktów i odpowiednio dostosowywać procedury.

 • Wyznaczać normy zakładów produkcyjnych

  Zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości urządzeń, systemów i zachowań pracowników. Dbać o przestrzeganie procedur i standardów audytu. Dbać, aby maszyny i urządzenia w zakładzie produkcyjnym były odpowiednie do wykonywania ich zadań.

 • Asystować przy butelkowaniu win

  Przygotowywać wino do butelkowania. Asystować przy butelkowaniu i korkowaniu.

Source: Sisyphus ODB