Zawód epidemiolog

Epidemiolodzy prowadzą badania nad pochodzeniem i przyczynami erupcji chorób u ludzi. Określają sposoby rozprzestrzeniania się chorób i proponują środki zapobiegawcze przeciwko organizmom polityki zdrowotnej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Biometria

  Nauka, która zajmuje się analizą statystyczną ludzkich cech, takich jak siatkówka, głos lub DNA do celów identyfikacji.

 • Choroby zakaźne

  Choroby zakaźne to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Epidemiologia

  Dziedzina medycyny zajmująca się zachorowalnością, dystrybucją i kontrolą chorób. Etiologia, przekazywanie, badanie ogniskowe, badanie ogniska choroby oraz porównywanie efektów leczenia.

 • Zdrowie publiczne

  Zasady zdrowia i chorób dotykających populację, w tym środki promocji zdrowia i profilaktyki oraz opieki społecznej i podstawowej.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Zarządzanie projektami

  Zrozumienie zarządzania projektem i działań objętych tą dziedziną. Znajomość zmiennych związanych z zarządzaniem projektem, takich jak czas, zasoby, wymogi, terminy i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 • Medycyna prewencyjna

  Środki podjęte w celu zapobiegania chorobom na określonym obszarze lub w grupie osób.

Umiejętności

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Przeciwdziałać występowaniu ognisk chorób zakaźnych w danej społeczności

  Współpracować z jednostkami publicznej służby zdrowia i społecznościami lokalnymi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, zalecając środki zapobiegawcze i możliwości leczenia.

 • Podejmować środki w zakresie zapobiegania chorobom

  Opracowywać, określać, wdrażać i oceniać działania mające na celu zapobieganie chorobom i infekcjom, dążąc do poprawy zdrowia i jakości życia wszystkich obywateli.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Gromadzić dane doświadczalne

  Gromadzić dane wynikające ze stosowania metod naukowych, takich jak metody badawcze, projekt eksperymentalny oraz pomiary.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB