Zawód filolog

Filolodzy zajmują się naukowo językami. Opanowują języki i potrafią je interpretować pod względem cech gramatycznych, semantycznych i fonetycznych. Badają ewolucję języka i sposób jego wykorzystania przez społeczeństwa.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Semantyka

  Gałąź językoznawstwa badająca znaczenie; analizuje słowa, frazy, znaki i symbole oraz relacje między nimi.

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

 • Fonetyka

  Fizyczne właściwości odgłosów mowy, takie jak sposób ich wytwarzania, ich właściwości akustyczne i status neurofizjologiczny.

 • Lingwistyka

  Badanie naukowe języka i jego trzech aspektów, formy językowej, znaczenia językowego i języka w kontekście.

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

Umiejętności

 • Badać proces nauki języka

  Badać, w jaki sposób ludzie uczą się języków, od dzieciństwa lub w późniejszych etapach życia, w jaki sposób wiedza ta oddziałuje na inne procesy poznawcze i jakie różnice mogą występować między językami i w różnych obszarach geograficznych.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Posługiwać się różnymi językami w mowie

  Opanowywać języki obce, aby móc komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Tworzyć prace naukowe

  Przedstawiać hipotezy, ustalenia i wnioski z własnych badań naukowych w ramach swojej specjalizacji w publikacjach branżowych.

Source: Sisyphus ODB