Zawód fotoedytor

Fotoedytorzy wybierają i zatwierdzają zdjęcia i ilustracje do gazet, czasopism i magazynów. Fotoedytorzy dbają o to, aby zdjęcia zostały dostarczone w terminie umożliwiającym ich publikację.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Projektowanie graficzne

  Techniki tworzenia wizualnych przedstawień i komunikatów.

 • Systemy multimedialne

  Metody, procedury i techniki eksploatacji systemów multimedialnych, zwykle w połączeniu z oprogramowaniem i sprzętem, obejmujące różne rodzaje nośników, takie jak materiały wideo i audio.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Standardy redagowania tekstów

  Wytyczne dotyczące sposobu postępowania w związku z prywatnością, dziećmi i śmiercią oraz informowania o nich zgodnie z zasadą bezstronności oraz inne normy.

 • Specyfikacje oprogramowania teleinformatycznego

  Charakterystyka, zastosowania i wykorzystanie oraz zasady funkcjonowania różnych rodzajów oprogramowania, takich jak programy komputerowe i oprogramowanie użytkowe.

 • Prawo prasowe

  Przepisy dotyczące licencjonowania książek i wolności wypowiedzi we wszystkich produktach medialnych.

 • Postprocessing zdjęć

  Charakterystyka oprogramowania i technik stosowanych w obróbce fotografii.

 • Fotografia

  Sztuka i praktyka tworzenia obrazów atrakcyjnych pod względem estetycznym przez rejestrowanie światła lub promieniowania elektromagnetycznego.

Umiejętności

 • Konsultować się z redaktorem

  Konsultować się z redaktorem książki, magazynu, czasopisma lub innych publikacji w kwestii oczekiwań, wymogów i postępów.

 • Dostosowywać dzieło do różnych środków przekazu

  Dostosowywać dzieło do różnych rodzajów mediów, takich jak telewizja, filmy, reklamy i inne. Dostosowywać dzieło do rodzaju mediów, skali produkcji, budżetu, gatunków w ramach rodzaju mediów i innych.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Nadzorować prace

  Kierować i nadzorować bieżącą działalność podległych pracowników.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Negocjować prawa do eksploatacji utworu

  Prowadzenie negocjacji z twórcą praw w celu publicznego udostępniania utworu i jego reprodukowania.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Edytować zdjęcia

  Zmiana rozmiaru, ulepszanie i retuszowanie zdjęć, używając aerografu, oprogramowania do edycji i innych technik.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Edytować negatywy

  Wykorzystywanie różnego oprogramowania i technik przetwarzania negatywów fotograficznych i dostosowywanie obrazów do pożądanych specyfikacji.

 • Wybierać zdjęcia

  Dokonać przeglądu zestawów zdjęć i wybrać najlepszą pracę.

 • Edytować obrazy

  Edytować różnego rodzaju obrazy, takie jak fotografie lub ilustracje analogowe i cyfrowe.

 • Postępować zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej

  Przestrzegać kodeksu etycznego postępowania dziennikarzy, w tym postanowień dotyczących wolności słowa, prawa do odpowiedzi, obiektywności i innych zasad.

 • Tworzyć sieć kontaktów w celu zapewnienia przepływu wiadomości

  Nawiązywanie kontaktów w celu utrzymania przepływu wiadomości, na przykład służb policyjnych i służb ratowniczych, samorządów lokalnych, grup społecznych, funduszy powierniczych, rzeczników prasowych różnych organizacji, ogółu społeczeństwa itp.

Source: Sisyphus ODB