Zawód fryzjer filmowo-teatralny

Fryzjerzy filmowo-teatralni pomagają artystom przed występem, w jego trakcie i po nim, dbając, aby ich fryzury były zgodne z wizją artystyczną dyrektora scenicznego i zespołu artystycznego. Dbają, sprawdzają i naprawiają peruki oraz pomagają przy szybkich zmianach.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Włosy

  Włosy ludzkie, ich skład i interakcje z różnymi chemikaliami, czynniki środowiskowe oraz problemy zdrowotne.

Umiejętności

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Naprawiać peruki

  Konserwować i naprawiać uszkodzone peruki do użytku na scenie.

 • Rozumieć koncepcje artystyczne

  Interpretować wyjaśnienie artysty lub demonstrację ich koncepcji artystycznej, inspiracje i procesy oraz dążyć do podzielenia się ich wizją.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Dostosowywać się do kreatywnych oczekiwań artystów

  Pracować z artystami, dążąc do zrozumienia wizji twórcy i przystosowania się do niej. W pełni korzystać z własnych talentów i umiejętności w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.

 • Przygotowywać własne stanowisko pracy

  Poprawiać ustawienia lub położenie swoich instrumentów roboczych i dostosowywać je przed rozpoczęciem pracy.

 • Dbać o jakość artystyczną występu

  Obserwować, przewidywać i reagować na ewentualne problemy techniczne, zapewniać optymalną jakość przedstawienia artystycznego.

 • Stosować techniki fryzjerskie

  Stosować różne techniki, które mogą być stosowane w procesie przycinania włosów danej osoby, takie jak cieniowanie, cięcie poślizgowe czy obramowanie twarzy. Kształtować fryzury artystów i golić ich na występy sceniczne.

 • Przekładać koncepcje artystyczne na wzory techniczne

  Współpracować z zespołem artystycznym w celu ułatwienia przejścia od wizji kreatywnej i jej koncepcji artystycznych do projektu technicznego.

 • Pracować w sposób pozwalający zapewnić własne bezpieczeństwo

  Stosować zasady bezpieczeństwa zgodnie ze szkoleniem i instrukcjami oraz na podstawie solidnej wiedzy na temat środków zapobiegawczych i zagrożeń dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Zarządzać osobistym rozwojem zawodowym

  Ponoszenie odpowiedzialności za uczenie się przez całe życie i ustawiczne doskonalenie zawodowe. Angażowanie się w uczenie w celu wspierania i aktualizowania kompetencji zawodowych. Określenie priorytetowych obszarów rozwoju zawodowego w oparciu o własne praktyki i kontakty z partnerami i zainteresowanymi stronami.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Przeprowadzać szybkie zmiany fryzury

  Szybko zmieniać fryzurę artysty w trakcie występu.

Source: Sisyphus ODB