Zawód funkcjonariusz wywiadu

Funkcjonariusze wywiadu opracowują i realizują plany gromadzenia informacji i danych wywiadowczych. Badają kierunki postępowania, które zapewnią im niezbędne dane wywiadowcze oraz kontaktują się i prowadzą rozmowy z osobami, które mogą dostarczyć danych wywiadowczych. Sporządzają sprawozdania z efektów i wykonują obowiązki administracyjne, żeby zapewnić prowadzenie dokumentacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Dochodzeniowe techniki badawcze

  Metody i strategie stosowane do prowadzenia badań policji, wywiadu rządowego lub badań wojskowych, a także przepisy badawcze właściwe dla danej operacji.

 • Metody sprawowania nadzoru

  Metody nadzoru stosowane przy gromadzeniu informacji i wywiadu w celach prowadzenia śledztwa.

Umiejętności

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Przeprowadzać kontrole

  Przeprowadzać inspekcje bezpieczeństwa w obszarach budzących obawy, aby identyfikować i zgłaszać potencjalne zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa; podejmować działania w celu maksymalizacji standardów bezpieczeństwa.

 • Dokumentować dowody

  Dokumentować wszystkie dowody znalezione na miejscu przestępstwa bądź w trakcie dochodzenia lub przedstawione podczas przesłuchania w sposób zgodny z przepisami w celu zapewnienia, że żaden dowód nie został pominięty w danej sprawie i że prowadzona jest dokumentacja.

 • Wykorzystywać w praktyce wiedzę na temat zachowań ludzkich

  Zasady praktyczne związane z zachowaniami grup, tendencjami w społeczeństwie i wpływem dynamiki społecznej.

 • Opracowywać strategie dochodzeniowe

  Opracowywać strategie dochodzeniowe w celu gromadzenia informacji i danych wywiadowczych w najbardziej efektywny sposób, zgodnie z prawem i upewniając się, że strategia jest dostosowana do każdego indywidualnego przypadku, w celu uzyskania informacji w sposób jak najbardziej wydajny i szybki.

 • Zapewniać bezpieczeństwo informacji

  Zapewniać, że informacje zebrane podczas inwigilacji lub dochodzeń pozostają w rękach osób upoważnionych do ich otrzymania i wykorzystania oraz że nie wpadają w ręce nieprzyjaciela lub innych osób nieupoważnionych.

 • Prowadzić rejestr podejmowanych czynności zawodowych

  Sporządzać i prowadzić rejestry wykonanych prac.

 • Przeprowadzać wywiad w celu uzyskania informacji

  Korzystać z profesjonalnych metod i technik prowadzenia badań i wywiadów, aby zbierać odpowiednie dane, fakty lub informacje, aby uzyskiwać nowe spostrzeżenia i w pełni zrozumieć przesłanie rozmówcy.

Source: Sisyphus ODB