Zawód górnik pracujący na powierzchni

Górnicy pracujący na powierzchni prowadzą szereg pomocniczych działań wydobywczych na powierzchni, często obejmujących wysoki poziom świadomości przestrzennej, takich jak pompowanie, odpylanie oraz transport materiałów, w tym piasku, kamienia i gliny do punktu produkcji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki wykopaliskowe

  Metody usuwania skał i gleby, stosowane w miejscu wykopów i związane z nimi ryzyko.

 • Wpływ czynników geologicznych na operacje wydobywcze

  Świadomość wpływu czynników geologicznych, takich jak uskoki i ruchy skalne, na działalność wydobywczą.

Umiejętności

 • Posługiwać się narzędziami górniczymi

  Obsługiwać szeroką gamę narzędzi i urządzeń górniczych ręcznych i elektrycznych oraz zapewniać ich konserwację.

 • Przeprowadzać drobne naprawy sprzętu

  Wykonywać prace z zakresu regularnej konserwacji sprzętu. Wykrywać i rozpoznawać drobne usterki sprzętu i w razie potrzeby dokonywać naprawy.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Obsługiwać pompy hydrauliczne

  Obsługa układów pomp hydraulicznych.

 • Prowadzić pojazdy

  Być w stanie prowadzić pojazdy; posiadać odpowiedni rodzaj prawa jazdy zgodnie z typem używanego pojazdu silnikowego.

Source: Sisyphus ODB