Zawód górnik pracujący pod ziemią

Górnicy pracujący pod ziemią wykonują szereg pomocniczych działań wydobywczych pod ziemią, takich jak kontrole, nadzór nad przenośnikami oraz transport sprzętu i materiałów zużywalnych z powierzchni do punktu wydobycia podziemnego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa podczas pracy pod ziemią

  Przepisy i rodzaje ryzyka mające wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo na stanowiskach pracy pod ziemią. 

 • Wpływ czynników geologicznych na operacje wydobywcze

  Świadomość wpływu czynników geologicznych, takich jak uskoki i ruchy skalne, na działalność wydobywczą.

Umiejętności

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Obsługiwać szereg urządzeń do górnictwa podziemnego

  Obsługiwać urządzenia do górnictwa podziemnego, takich jak systemy wentylacji i transportu.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Obsługiwać pompy hydrauliczne

  Obsługa układów pomp hydraulicznych.

 • Przeprowadzać drobne naprawy sprzętu

  Wykonywać prace z zakresu regularnej konserwacji sprzętu. Wykrywać i rozpoznawać drobne usterki sprzętu i w razie potrzeby dokonywać naprawy.

 • Posługiwać się narzędziami górniczymi

  Obsługiwać szeroką gamę narzędzi i urządzeń górniczych ręcznych i elektrycznych oraz zapewniać ich konserwację.

Source: Sisyphus ODB