Zawód główny kelner / główna kelnerka

Główni kelnerzy / główne kelnerki zarządzają obsługą związaną z wydawaniem napojów i dań w lokalach gastronomicznych. Odpowiadają oni za doświadczenie klienta. Główni kelnerzy / główne kelnerki koordynują wszystkie czynności związane z obsługą klientów, do których należą m.in. witanie gości, składanie zamówień, dostarczanie napojów i dań oraz nadzorowanie płatności.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

Umiejętności

 • Posługiwać się językami obcymi w branży hotelarskiej

  Posługiwanie się językami obcymi w formie ustnej lub pisemnej w sektorze hotelarsko-gastronomicznym w celu komunikowania się z kolegami, klientami lub gośćmi.

 • Utrzymywać relacje z klientami

  Budować trwałe i znaczące relacje z klientami, zmierzające do zapewnienia satysfakcji i lojalności poprzez udzielanie dokładnych i przyjaznych porad oraz wsparcia, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz oferowanie informacji i usług posprzedażnych.

 • Szkolić pracowników

  Szkolenie i kierowanie pracownikami w procesie, w którym są nauczane umiejętności niezbędne do przyszłej pracy. Organizowanie działań mających na celu wprowadzenie pracy i systemów lub poprawę działania poszczególnych osób i grup w kontekście organizacyjnym.

 • Zapewniać przygotowanie zastawy do użycia

  Zagwarantować, że talerze, sztućce i szkło są czyste, wypolerowane i w dobrym stanie.

 • Monitorować poziom usług

  Dbać, aby wszyscy pracownicy świadczyli doskonałe usługi obsługi klienta zgodnie z polityką przedsiębiorstwa.

 • Nadzorować prace personelu na różnych zmianach

  Nadzorować działania pracowników pracujących na zmiany, aby zapewniać ciągłość pracy.

 • Zarządzać obsługą restauracji

  Nadzorować cały proces prowadzenia restauracji, obejmujący m.in. zarządzanie pracownikami i przygotowanie kuchni do serwisu.

 • Przechowywać zapasy gastronomiczne

  Przechowywać zapasy artykułów kuchennych do przyszłego użytku w sposób bezpieczny i higieniczny zgodnie z wytycznymi.

 • Zapewniać zgodność ze standardami BHP

  Nadzorować cały personel i procesy, aby zachować zgodność ze standardami zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Komunikować się i wspierać dostosowanie tych wymogów do programów BHP firmy.

 • Rekrutować pracowników

  Zatrudniać nowych pracowników, określając ich zakres obowiązków, reklamując się, przeprowadzając wywiady i wybierając pracowników zgodnie z polityką i przepisami firmy.

 • Sprawdzać ceny w menu

  Kontrolować menu w celu zapewnienia, że ceny są prawidłowe i aktualne.

 • Przetwarzać płatności

  Przyjmować płatności m.in. w formie gotówki oraz przy użyciu kart kredytowych i debetowych. Obsługiwać zwrot w przypadku zwrotów lub wydawać bony i instrumenty marketingowe, takie jak karty bonusowe lub członkowskie. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

 • Kontrolować wydatki

  Monitorowanie i utrzymanie skutecznej kontroli kosztów w odniesieniu do efektywności, odpadów, godzin nadliczbowych i personelu. Ocena nadwyżek i dążenie do wydajności oraz produktywności.

 • Nadzorować jakość żywności

  Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności podawanej odwiedzającym i klientom zgodnie ze standardami żywnościowymi.

 • Pomagać klientom o specjalnych potrzebach

  Pomagać klientom o specjalnych potrzebach zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i specjalnymi normami. Rozpoznawać ich potrzeby i, jeśli to konieczne, właściwie na nie reagować.

 • Nadzorować prace przy wydarzeniach specjalnych

  Nadzorować działania podczas specjalnych imprez, z uwzględnieniem celów szczegółowych, harmonogramu, rozpiski czasowej, planu, ograniczeń kulturowych, stosując się do zasad i przepisów.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Doradzać gościom w kwestii doboru menu na specjalne okazje i wydarzenia

  Oferować gościom rekomendacje dotyczące posiłków i napojów dostępnych na specjalne okazje lub imprezy w sposób profesjonalny i przyjazny.

 • Poddawać pracowników coachingowi

  Utrzymywać i poprawiać wydajność pracowników, szkoląc osoby lub grupy, w jaki sposób zoptymalizować określone metody, umiejętności lub zdolności, stosując dostosowane style i metody coachingu. Uczyć nowo zatrudnionych pracowników i pomagać w nauce nowych systemów biznesowych.

 • Witać gości

  Witać gości w danym miejscu w sposób przyjazny.

 • Egzekwować zamknięcia i otwarcia zgodnie z procedurami

  Stosowanie standardowych procedur otwierania i zamykania barów, sklepów lub restauracji.

 • Odprawić personel w zakresie codziennego menu

  Informować pracowników o zmianach w jadłospisach, aby znali dania, ich składniki i ewentualne alergeny.

 • Oceniać poziom informacji zwrotnej od klientów

  Oceniać uwagi klienta, aby dowiedzieć się, czy klienci czują się zadowoleni lub niezadowoleni z produktu bądź usługi.

 • Zarządzać rotacją zapasów

  Nadzór nad poziomami zapasów, przy czym należy zwrócić uwagę na terminy przydatności do użycia w celu zmniejszenia utraty zasobów.

 • Sprawdzać stan czystości jadalni

  Kontrola czystości jadalni, w tym podłóg i powierzchni ścian, stołów oraz miejsc obsługi i zapewnienie ich czystości.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Nadzorować procedury fakturowania

  Upewnić się, że procedura fakturowania opłat za usługę przebiega prawidłowo.

 • Rozpatrywać reklamacje od klientów

  Zarządzać skargami i negatywnymi opiniami klientów, aby rozwiewać obawy i, w stosownych przypadkach, zapewniać szybkie przywrócenie usługi.

 • Planować menu

  Organizować menu z uwzględnieniem charakteru i rodzaju zakładu, opinii klientów, kosztów i sezonowości składników.

 • Ustalać harmonogram zmian

  Planowanie czasu i zmian w celu odzwierciedlenia potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Maksymalizować przychód ze sprzedaży

  Zwiększenie możliwej wielkości sprzedaży i uniknięcie strat poprzez sprzedaż krzyżową, sprzedaż dodatkową lub promowanie usług dodatkowych.

 • Obsługiwać gości VIP

  Pomagać gościom VIP w ich osobistych zamówieniach i prośbach.

 • Dbać o szczegóły w zakresie potraw i napojów

  Zwracać dużą uwagę na wszystkie etapy tworzenia i prezentacji produktów wysokiej jakości.

 • Sprawdzać nakrycie stołu

  Skontrolować nakrycie stołu, aby zapewnić prawidłowe nakrycie, w tym sztućce i naczynia szklane.

Source: Sisyphus ODB