Zawód główny księgowy w sektorze finansów publicznych

Główni księgowi w sektorze finansów publicznych przewodzą departamentem skarbu w instytucji rządowej. Zarządzają działalnością w zakresie administracji finansowej, wydatków i dochodów instytucji oraz przestrzegania przepisów podatkowych i innych przepisów finansowych. Pełnią obowiązki administracyjne w celu zapewnienia prowadzenia rejestrów, opracowywania planów zarządzania budżetem i sporządzania prognoz finansowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady budżetowe

  Zasady szacowania i opracowywania prognoz dotyczących działalności gospodarczej, regularne sporządzanie budżetu i sprawozdań.

 • Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

 • Techniki rachunkowości

  Techniki rejestrowania i streszczania transakcji gospodarczych i finansowych oraz analizowania, weryfikowania i zgłaszania wyników.

 • Finanse publiczne

  Wpływ rządu na gospodarkę oraz funkcjonowanie dochodów i wydatków rządu.

 • Prognozy finansowe

  Narzędzie wykorzystywane w ramach zarządzania finansowego kwestiami fiskalnymi w celu określenia tendencji w zakresie przychodów i szacowanych warunków finansowych.

Umiejętności

 • Monitorować wydatki publiczne

  Monitorować procedury finansowe organizacji rządowej, która zajmuje się budżetem i przydziałem oraz wydawaniem zasobów, w celu upewnienia się, że nie występują żadne błędy, ani nie zachodzi podejrzenie o niewłaściwą działalność związaną z obsługą rachunków finansowych, oraz że wydatki są zgodne z potrzebami i prognozami finansowymi.

 • Opracowywać strategię dotyczącą kont klientów

  Wyznaczać strategiczne cele i wskazywać działania z myślą o przyszłym współdziałaniu z klientem na rzecz organizacji.

 • Kontrolować zasoby finansowe

  Monitorować i kontrolować budżety i zasoby finansowe, zapewniając sprawne gospodarowanie w zarządzaniu firmą.

 • Przeprowadzać audyty finansowe

  Oceniać i monitorować stan finansowy, operacje i ruchy finansowe wyrażone w sprawozdaniach finansowych spółki. Dokonywać przeglądu dokumentacji finansowej w celu zapewnienia gospodarności i dobrego zarządzania.

 • Sporządzać sprawozdania finansowe

  Finalizowanie rozliczania projektów. Przygotowywanie rzeczywistego budżetu, porównywanie różnicy między budżetem planowanym i rzeczywistym oraz wyciąganie ostatecznych wniosków.

 • Monitorować przychody publiczne

  Sprawdzać zasoby dostępne dla krajowej lub lokalnej organizacji rządowej, takie jak dochody podatkowe, aby upewnić się, że dochody są zgodne z oczekiwaniami, że nie zostaną popełnione żadne błędy i nie będzie podejrzanych działań w zakresie zarządzania finansami rządowymi.

 • Czuwać nad finansami

  Obsługiwać administrację finansową swojego działu, ograniczać koszty do niezbędnych wydatków i maksymalizować dochody swojej organizacji.

Source: Sisyphus ODB