Zawód główny wiertacz

Główni wiertacze nadzorują zespół podczas czynności montażowych i wiertniczych. Monitorują oni działanie odwiertu i podejmują działania w sytuacjach nagłych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa górniczego

  Przepisy ustawowe, wykonawcze i kodeksy postępowania mające znaczenie dla bezpieczeństwa w działalności wydobywczej.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

Umiejętności

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Oceniać pracę pracowników

  Oceniać zapotrzebowanie na siłę roboczą w ramach przyszłych prac. Oceniać wyniki pracy zespołu pracowników i informować swoich przełożonych. Zachęcać i wspierać pracowników w nauce, uczyć ich technik i sprawdzać aplikację, aby zapewnić jakość produktu i wydajność pracy.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Ustalać harmonogram zmian

  Planowanie czasu i zmian w celu odzwierciedlenia potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Montować platformy wiertnicze

  Transportować i ustawiać platformy wiertnicze w wyznaczonym miejscu; zdemontować platformę wiertniczą po zakończeniu wiercenia.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Dbać o bezpieczeństwo pracowników

  Zapewniać bezpieczeństwo personelowi zakładu; nadzorować prawidłowe stosowanie sprzętu ochronnego i odzieży; rozumieć i wdrażać procedury bezpieczeństwa.

 • Obsługiwać urządzenia do przepompowywania

  Obsługiwać urządzenia do przepompowywania; nadzorować transport gazu i ropy naftowej z odwiertów do rafinerii lub instalacji magazynowych.

 • Obsługiwać urządzenia wiertnicze

  Obsługa urządzeń wiertniczych, pneumatycznych, elektrycznych i mechanicznych. Obsługa urządzeń wiertniczych, ich monitorowanie i wykorzystywanie zgodnie z przepisami. Bezpieczne i skuteczne wiercenie otworów, używając właściwego sprzętu, ustawień i wierteł.

Source: Sisyphus ODB