Zawód geochemik

Geochemicy badają właściwości i pierwiastki chemiczne w minerałach, skałach i glebie oraz w jaki sposób oddziałują one na systemy hydrologiczne. Koordynują oni pobieranie próbek i określają zestaw metali, które mają być poddane analizie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy informacji geograficznej

  Narzędzia związane z odwzorowaniem geograficznym i pozycjonowaniem, takie jak GPS (globalne systemy pozycjonowania), GIS (systemy informacji geograficznej) i RS (teledetekcja).

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

Umiejętności

 • Opracowywać mapy tematyczne

  Korzystanie z różnych technik, takich jak tworzenie map wyboru i map symetrycznych w celu opracowywania map tematycznych w oparciu o informacje geoprzestrzenne, z wykorzystaniem programów komputerowych.

 • Przeprowadzać ocenę uwarunkowań środowiskowych w danym miejscu

  Zarządzać i nadzorować poszukiwania w obrębie lokalizacji środowiskowych i oceniać pod kątem przydatności jako obszary wydobycia i przemysłowe. Wyznaczać i wygradzać obszary do analiz geochemicznych i badań naukowych.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Przeprowadzać badania próbek

  Badać i przeprowadzać testy gotowych próbek; unikać przypadkowych lub umyślnych zanieczyszczeń na etapie badania. Obsługiwać sprzęt do pobierania próbek zgodnie z parametrami konstrukcyjnymi.

 • Badać próbki geochemiczne

  Analizować próbki laboratoryjne za pomocą sprzętu, takiego jak spektrometry, chromatografy gazowe, mikroskopy, mikrosondy i analizatory węgla. Określić wiek i cechy próbek środowiskowych, takich jak minerały, skały lub gleba.

 • Przygotowywać próbki do badania

  Pobierać i przygotowywać próbki do badań, sprawdzać ich reprezentatywność, unikać uprzedzeń i wszelkich możliwości przypadkowego lub umyślnego skażenia. Podawać jasną numerację, oznakowanie i zapis szczegółów próbki w celu upewnienia się, że wyniki można dokładnie dopasować do materiału oryginalnego.

 • Przekazywać informacje związane z minerałami

  Przekazywać informacje związane z minerałami wykonawcom, politykom i urzędnikom publicznym.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Radzić sobie z presją spowodowaną wystąpieniem nieoczekiwanych okoliczności

  Dążyć do osiągnięcia celów mimo nacisków wynikających z niezależnych czynników poza kontrolą.

 • Sporządzać sprawozdania w oparciu o dane systemu informacji geograficznej

  Korzystać z odpowiednich systemów informacji geograficznej w celu tworzenia sprawozdań i map opartych na informacjach geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania GIS.

Source: Sisyphus ODB