Zawód geofizyk

Geofizycy badają cechy fizyczne ziemi i stosują fizyczne pomiary w sytuacjach geologicznych. W celu zidentyfikowania struktury i składu ziemi geofizycy stosują zasadę grawitacji, aktywności sejsmicznej i elektromagnetyczności.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Techniki dokonywania pomiarów sejsmicznych

  Różnorodność pomiarów sejsmicznych i technik przetwarzania danych. Mapowanie sejsmiczne w dwóch lub trzech wymiarach. 

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

Umiejętności

 • Konstruować aparaturę sejsmiczną

  Rozwijanie, wypróbowywanie, dostosowywanie i naprawa sprzętu sejsmicznego.

 • Dokumentować badania sejsmiczne

  Sporządzanie dokumentów i dzienników prac, sporządzanie wykresów i sprawozdań.

 • Udzielać wsparcia geofizycznego

  Oferować szeroki wachlarz wsparcia geofizycznego, udzielać wskazówek i konkretnych porad technicznych.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Obsługiwać aparaturę sejsmiczną

  Przemieszczać urządzenia sejsmiczne w różne miejsca; korzystać z sejsmometrów; obserwować urządzenie rejestrujące w celu wykrycia anomalii i nieprawidłowości; przetwarzać i interpretować dane sejsmiczne 2D i 3D.

Source: Sisyphus ODB