Zawód geograf

Geografowie są naukowcami badającymi antropogeografię i geografię fizyczną. W zależności od specjalizacji zajmują się politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi aspektami człowieka wyrażonymi w antropogeografii. Badają także rzeźbę terenu, rodzaje gleby, granice naturalne i cieki wodne, tj. przedmioty geografii fizycznej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Modelowanie naukowe

  Działalność naukowa polegająca na wyborze odpowiednich aspektów sytuacji i dążeniu do przedstawienia procesów fizycznych, obiektów i zjawisk empirycznych, aby umożliwić lepsze zrozumienie, wizualizację lub kwantyfikację oraz umożliwić symulację pokazującą, jak zachowałby się konkretny podmiot w danych okolicznościach.

 • Systemy informacji geograficznej

  Narzędzia związane z odwzorowaniem geograficznym i pozycjonowaniem, takie jak GPS (globalne systemy pozycjonowania), GIS (systemy informacji geograficznej) i RS (teledetekcja).

 • Geografia

  Dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem lądów, zjawisk, cech charakterystycznych i mieszkańców Ziemi. Celem tej dziedziny jest zrozumienie naturalnych i spowodowanych przez człowieka zawiłości występujących na Ziemi.

Umiejętności

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Korzystać z systemów informacji geograficznej

  Praca z komputerowymi systemami danych, takimi jak Geographic Information Systems (GIS).

 • Gromadzić dane przy wykorzystaniu technologii GPS

  Gromadzić dane z wykorzystaniem urządzeń GPS.

 • Identyfikować tendencje w danych geograficznych

  Analizować dane geograficzne, aby odnajdywać powiązania i trendy, takie jak gęstość zaludnienia.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Przeprowadzać badania opinii publicznej

  Wykonywać procedury badania opinii publicznej od wstępnego sformułowania i zestawienia pytań poprzez wskazanie grupy docelowej i zarządzanie metodą i realizacją badania oraz przetwarzaniem zebranych danych po analizę wyników.

Source: Sisyphus ODB