Zawód geolog środowiskowy

Geolodzy środowiskowi badają sposób, w jaki eksploatacja złóż mineralnych może mieć wpływ na skład i właściwości fizyczne ziemi i jej zasobów. Udzielają porad na temat takich kwestii, jak rekultywacja gruntów i zanieczyszczenie środowiska.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

Umiejętności

 • Przeprowadzać kontrolę osadzania się

  Zarządzanie procesami i projektami w zakresie kontroli osadów. Planować działania kontrolujące osady, aby zapobiegać zanieczyszczeniu pobliskich dróg wodnych przez erodowaną glebę.

 • Opracowywać strategie rekultywacji obszarów

  Przeprowadzać badania terenowe i udzielać porad na temat obszarów z zanieczyszczoną glebą lub wodami gruntowymi w obiektach przemysłowych i kopalniach. Opracowywać metody przechowywania wykopanej gleby. Opracowywać strategie rehabilitacji wyczerpanych terenów górniczych do stanu naturalnego.

 • Badać wody gruntowe

  Przygotowywać i przeprowadzać badania w terenie w celu określenia jakości wód podziemnych. Analizować i interpretować mapy, modele i dane geograficzne. Tworzyć obraz wód powierzchniowych i zanieczyszczenia gruntów. Składać sprawozdania na temat kwestii związanych ze składowiskami, np. zanieczyszczenia obszaru spowodowane przez produkty spalania węgla.

 • Doradzać w kwestiach środowiskowych związanych z działalnością górniczą

  Współpraca z inżynierami, inspektorami, personelem geotechnicznym i metalurgami, zaangażowanymi w ochronę środowiska i rekultywację terenu po działalności górniczej.

 • Przeprowadzać kontrolę erozji

  Zarządzać procesami i projektami w zakresie kontroli erozji. Planować działania kontrolujące erozję, aby kontrolować lub zapobiegać występowaniu erozji i unikać zanieczyszczenia wody lub ubytku gleby.

 • Przekazywać informacje na temat wpływu górnictwa na środowisko

  Przygotowywać rozmowy, wykłady, konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz publiczne przesłuchania na temat kwestii środowiskowych związanych z górnictwem.

 • Przeprowadzać ocenę uwarunkowań środowiskowych w danym miejscu

  Zarządzać i nadzorować poszukiwania w obrębie lokalizacji środowiskowych i oceniać pod kątem przydatności jako obszary wydobycia i przemysłowe. Wyznaczać i wygradzać obszary do analiz geochemicznych i badań naukowych.

 • Zarządzać wpływem na środowisko

  Wdrażać środki mające na celu zminimalizowanie wpływu biologicznego, chemicznego i fizycznego działalności wydobywczej na środowisko.

 • Badać próbki geochemiczne

  Analizować próbki laboratoryjne za pomocą sprzętu, takiego jak spektrometry, chromatografy gazowe, mikroskopy, mikrosondy i analizatory węgla. Określić wiek i cechy próbek środowiskowych, takich jak minerały, skały lub gleba.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

Source: Sisyphus ODB