Zawód gleboznawca

Gleboznawcy badają i studiują dyscyplinę naukową dotyczącą gleby. Doradzają, jak poprawić jakość gleby, wspierając przyrodę, produkcję żywności lub infrastrukturę ludzką przy wykorzystaniu technik pomiarów, nawadniania i środków ograniczania erozji. Zapewniają oni ochronę i odbudowę ziemi, która cierpi z powodu intensywnego rolnictwa lub interakcji ludzi.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Europejskie przepisy w zakresie pestycydów

  Unijne ramy działań Wspólnoty na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

 • Zasady prowadzenia upraw

  Zasady dotyczące upraw, cyklu naturalnego, pielęgnowania przyrody, warunków wzrostu oraz zasad produkcji ekologicznej i zrównoważonej. Kryteria jakości i wymogi dotyczące nasion, roślin i upraw.

 • Struktura gleby

  Różnorodność elementów gleby i rodzajów gleby w odniesieniu do wzrostu roślin.

 • Ekologia

  Badanie interakcji i relacji między organizmami a środowiskiem w ich otoczeniu.

 • Gleboznawstwo

  Dziedzina nauki, która bada glebę jako zasób naturalny, jej cechy, skład i klasyfikację. Bada ona również potencjał gleby pod względem fizycznym, biologicznym i chemicznym.

 • Mechanika gruntów

  Dokładne zrozumienie właściwości gleby w odniesieniu do analizy deformacji płynów w glebie, która wspiera struktury stworzone przez człowieka.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestiach ochrony przyrody

  Udzielać informacji i proponować działania w kwestiach ochrony przyrody.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Badać próbki gleb

  Analiza i badanie próbek gleby; badania chromatografii gazowej i zbieranie informacji o izotopach i węglu; określenie lepkości.

 • Stosować procedury bezpieczeństwa w laboratorium

  Upewniać się, że sprzęt laboratoryjny jest używany w bezpieczny sposób, a postępowanie z próbkami jest prawidłowe. Pracować nad zapewnianiem wiarygodności wyników uzyskanych w badaniach.

 • Wykonywać badania laboratoryjne

  Przeprowadzać testy w laboratorium, aby uzyskać wiarygodne i precyzyjne dane wspierające badania naukowe i testy produktów.

 • Gromadzić dane doświadczalne

  Gromadzić dane wynikające ze stosowania metod naukowych, takich jak metody badawcze, projekt eksperymentalny oraz pomiary.

Source: Sisyphus ODB