Zawód gorzelnik

Gorzelnicy ekstrahują alkohol z drożdży w celu jego wykorzystania do produkcji alkoholi destylowanych. Odważają drożdże i mierzą temperaturę w celu określenia odpowiednich warunków destylacji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Odpowiednie surowce do produkcji określonych napojów alkoholowych

  Surowce, takie jak ziarna, ziemniaki, cukry lub owoce, które mogą zostać poddane fermentacji w celu wytworzenia określonego rodzaju napojów alkoholowych.

 • Skale temperatur

  Skale temperatury Celsjusza i temperatury Fahrenheita.

Umiejętności

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Podejmować środki w zakresie przeciwdziałania łatwopalności

  Wprowadzanie środków przeciwpożarowych. Płyn zawierający 40% ABV zapala się, kiedy zostanie podgrzany do temperatury około 26°C i jeżeli zostanie do niego zastosowane źródło zapłonu. Temperatura zapłonu czystego alkoholu wynosi 16,6 °C.

 • Przygotowywać pojemniki do destylacji napojów

  Przygotowywać pojemniki lub beczki do destylacji napojów. Przygotowywać sprzęt do procesu oczyszczania i usuwania składników rozcieńczających, takich jak woda, w celu zwiększenia zawartości alkoholu.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Mieszać napoje

  Opanować mieszanie napojów, aby tworzyć nowe produkty do picia, które są atrakcyjne dla rynku, interesujące dla przedsiębiorstw i innowacyjne na rynku.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

Source: Sisyphus ODB