Zawód historyk

Historycy badają, analizują, interpretują i przedstawiają przeszłość społeczeństw. Analizują dokumenty, źródła i ślady przeszłości, żeby zrozumieć przeszłość człowieka.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Krytyka źródeł

  Proces klasyfikowania różnych źródeł informacji na różne kategorie, takie jak historyczne i niehistoryczne lub pierwotne i wtórne, oraz ocena tych źródeł na podstawie ich zawartości, cech materiału, autorów itd.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Metody historyczne

  Metody, techniki i wytyczne stosowane przez historyków podczas badania przeszłości i pisania historii, takie jak wykorzystanie źródeł pierwotnych.

 • Historia

  Dyscyplina, która bada, analizuje i przedstawia wydarzenia z przeszłości dotyczące ludzi.

 • Periodyzacja

  Podział przeszłości na określone bloki czasu, zwane przedziałami czasowymi, w celu ułatwienia badania historii.

Umiejętności

 • Tworzyć prace naukowe

  Przedstawiać hipotezy, ustalenia i wnioski z własnych badań naukowych w ramach swojej specjalizacji w publikacjach branżowych.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Badać przeszłość na podstawie zachowanych źródeł

  Analizować zarejestrowane źródła, takie jak akta rządowe, gazety, biografie i listy, aby badać i interpretować przeszłość.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Prowadzić badania historyczne

  Stosować metody naukowe w badaniach historii i kultury.

Source: Sisyphus ODB