Zawód Hodowca bydła

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Powiązane zawody inwentarz żywy

 • Asystent weterynarza
 • Doradca ds. rolnictwa
 • Gospodarz hodowli zwierząt
 • Handlarz w gospodarstwie hodowli zwierząt
 • Hodowca poz.
 • Hodowca trzody chlewnej
 • Inny producent inwentarza żywego
 • Inseminator
 • Inspektor weterynarski
 • Instalator szprętu hodowli zwierząt
 • Kierownik centrum hodowli zwierząt
 • Kierownik gospodarstwa hodowli zwierząt
 • Kierownik gospodarstwa upraw ornych
 • Kontroler jakości / inspektor, bydło, mięso, ryby
 • Małorolny hodowca zwierząt
 • Pasterz bydła lub owiec
 • Pomocnik stacji hodowli bydła
 • Pomocnik w gospodarstwie hodowlanym
 • Pracownik gospodarstwa hodowli zwierząt
 • Producent artykułów mleczarskich
 • Producent drobiu
 • Technyk szprętu hodowli zwierząt
 • Weterynarz

Source: Sisyphus ODB