Zawód Hodowca upraw polowych lub warzywnych

Hodowca upraw polowych lub warzywnych
Credits: Shutterstock.com

Rolnik upraw polowych zajmuje się planowaniem, zarządzaniem, koordynowaniem i wykonywaniem zadań związanych z uprawą zbóż i warzyw.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania hodowca upraw polowych lub warzywnych

 • Przygotowuje roczne plany biznesowe, określa rodzaj i ilość sianych i sadzonych roślin, uwzględniając warunki na rynku, subwencje rządowe, rodzaj gleby itp.
 • Przygotowuje glebę pod uprawę (np. orze, nawozi) ręcznie lub za pomocą odpowiednich maszyn.
 • Selekcjonuje ziarno, nasiona i sadzonki, wysiewa i sadzi.
 • Pielęgnuje rośliny np. nawozi, przerywa przycina i nawadnia za pomocą odpowiedniego sprzętu.
 • Usuwa chwasty, pieli, chroni przed chorobami używając w tym celu odpowiednich środków (z zachowaniem zasad higieny i standardów dotyczącej zdrowej produkcji roślin).
 • Dokonuje zbiorów, usuwa chore lub zniszczone rośliny.
 • Kontroluje jakość, oczyszcza, ocenia, sortuje, pakuje i przechowuje zbiory.
 • Analizuje rynek i możliwości sprzedaży, ustala strategię marketingową i promocyjną, organizuje sprzedaż i transport produktów.
 • Zatrudnia pracowników oraz koordynuje i zarządza ich pracą.
 • Utrzymuje zapasy i dokonuje zakupów.
 • Utrzymuje w odpowiednim stanie budynki, zagrodę sprzęt i system nawadniający.
 • Wykonuje zadania administracyjne, obejmujące m.in. przygotowanie budżetu, prowadzenie księgowości, przechowywanie dokumentów i danych finansowych.

Powiązane zawody rolnictwo

 • Żniwiarz
 • Chłop małorolny
 • Hodowca hodowli drzewek lub krzewów
 • Hodowca upraw mieszanych
 • Hodowca winorośli
 • Inspektor rolniczy
 • Karczownik
 • Kierownik hodowli drzewek lub krzewów
 • Kierownik produkcji ogrodowy
 • Kierownik/nadzorca pracowników gospodarstwa upraw owowcowych i orgrodowych
 • Kierownik/nadzorca pracowników w rolnictwie ornym
 • Kontroler jakości / inspektor, produkcja roślinna
 • Mechanik maszyn rolniczych
 • Monter-instalator maszyn rolniczych
 • Nadzorca gospodarstwa upraw mieszanych lub hodowli
 • Operator zmechanizowanego sprzętu rolniczego
 • Pomocnik gospodarstwa upraw mieszanych lub hodowli
 • Pomocnik gospodarstwa upraw ornych
 • Pomocnik hodowli drzewek lub krzewów
 • Pracownik drzewek lub krzewów
 • Pracownik gospodarstwa upraw ornych
 • Pracownik naukowy o specjalizacji rolniczej
 • Pracownik produkcji rolnej, rybnej lub leśnej pracujący na własne potrzeby
 • Technik rolnictwa
 • Zbieracz (owoce iwarzywa)
 • Zbieracz owoców

Source: Sisyphus ODB