Zawód ilustrator

Ilustratorzy zapewniają prezentację wizualną odpowiadającą treści powiązanego tekstu lub koncepcji. Ilustratorzy mogą pomóc w objaśnieniu trudnych pojęć lub przedmiotów, które są trudne do opisania za pomocą tekstu. Ilustratorzy mogą pracować dla książek, magazynów, czasopism, komiksów i innych publikacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Projektowanie graficzne

  Techniki tworzenia wizualnych przedstawień i komunikatów.

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

Umiejętności

 • Postępować zgodnie z wytycznymi

  Interpretować i zachowywać zgodność z wymogami i oczekiwaniami, omówionymi i uzgodnionymi z klientami.

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Konsultować się z klientami biznesowymi

  Komunikować się z klientami firmy lub projektu biznesowego w celu wprowadzania nowych pomysłów, uzyskania informacji zwrotnych i znajdowania rozwiązań problemów.

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

 • Dobierać style ilustracji

  Wybór odpowiedniego stylu, nośnika i technik ilustracyjnych zgodnie z potrzebami danego projektu i wnioskami klienta.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Zapewniać jakość wizualną scenografii

  Kontrolować i zmieniać scenerię oraz kostiumy celem zapewnienia optymalnej pod względem czasu, budżetu i siły roboczej jakości wizualnej.

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Analizować teksty do opatrzenia ilustracjami

  Analizować teksty do opatrzenia ilustracjami; badać i sprawdzać źródła.

 • Konsultować się z redaktorem

  Konsultować się z redaktorem książki, magazynu, czasopisma lub innych publikacji w kwestii oczekiwań, wymogów i postępów.

 • Interpretować potrzeby w zakresie ilustracji

  Komunikować się z klientami, redaktorami i autorami w celu interpretacji i pełnego zrozumienia ich potrzeb zawodowych.

Source: Sisyphus ODB