Zawód immunolog

Immunolodzy prowadzą badania nad systemem odpornościowym żywych organizmów (np. ciałem ludzkim) oraz sposobem, w jaki reaguje na zakażenia zewnętrzne lub inwazyjne szkodliwe czynniki (np. wirusy, bakterie, pasożyty). Badania ich koncentrują się na tych chorobach, które mają wpływ na immunologię żywych organizmów w celu zaklasyfikowania ich do leczenia.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Immunologia molekularna i komórkowa

  Interakcje na poziomie molekularnym, które wywołują reakcję układu odpornościowego.

 • Techniki laboratoryjne

  Techniki stosowane w różnych obszarach nauk przyrodniczych w celu uzyskania danych doświadczalnych, takich jak analiza grawimetryczna, chromatografia gazowa, metody elektroniczne lub termiczne.

 • Immunologia kliniczna

  Patologia choroby w odniesieniu do reakcji odpornościowej i układu odpornościowego.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Immunologia kliniczna

  Immunologia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Techniki diagnozowania chorób immunologicznych

  Techniki stosowane w diagnostyce chorób immunologicznych, takie jak immunofluorescencja, mikroskopia fluorescencyjna, cytometria przepływowa, test immunoenzymatyczny (ELISA), metody radioimmunologiczne (RIA) i analiza białek osocza.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

Umiejętności

 • Wykonywać badania laboratoryjne

  Przeprowadzać testy w laboratorium, aby uzyskać wiarygodne i precyzyjne dane wspierające badania naukowe i testy produktów.

 • Stosować procedury bezpieczeństwa w laboratorium

  Upewniać się, że sprzęt laboratoryjny jest używany w bezpieczny sposób, a postępowanie z próbkami jest prawidłowe. Pracować nad zapewnianiem wiarygodności wyników uzyskanych w badaniach.

 • Kalibrować sprzęt laboratoryjny

  Kalibrować sprzęt laboratoryjny poprzez porównanie pomiarów: jednego o znanej wielkości lub prawidłowości wykonanego z użyciem wiarygodnego urządzenia oraz drugiego wykonanego za pomocą innego urządzenia laboratoryjnego. Dokonywać pomiarów w jak najbardziej podobny sposób.

 • Prowadzić badania w zakresie zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego

  Badać przyczyny zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego i chorób.

 • Konserwować wyposażenie laboratorium

  Czyścić naczynia laboratoryjne i pozostały sprzęt po użyciu, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub korozji, zapewniając jego prawidłowe działanie.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB