Zawód inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

Inżynierowie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej łączą wiedzę na temat zasad inżynieryjnych i odkryć biologicznych na potrzeby rozwoju leczenia, leków i ogólnej opieki zdrowotnej. Mogą oni opracowywać rozwiązania, począwszy od poprawy komponentów w tradycyjnych produktach leczniczych aż po procesy powstawania zagnieżdżonych zarodków, a także do leczenia tkanek.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Procedury przeprowadzania testów

  Metody uzyskiwania wyników w nauce lub inżynierii, takie jak testy fizyczne, testy chemiczne oraz testy statystyczne.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Materiały do produkcji wyrobów medycznych

  Różne materiały stosowane do wytwarzania wyrobów medycznych, takie jak materiały polimerowe, termoplastyczne i termoutwardzalne, stopy metali i skóra. Przy wyborze materiałów należy zwrócić uwagę na przepisy medyczne, koszty i zgodność biologiczną.

 • Inżynieria biomedyczna

  Procesy inżynierii biomedycznej wykorzystywane do tworzenia wyrobów medycznych, protez i zabiegów.

 • Genetyka

  Badania na temat dziedziczenia, genów i zróżnicowania w organizmach żywych. Genetyka ma na celu zrozumienie procesu dziedziczenia cech rodziców przez potomstwo oraz struktury i zachowania genów w żywych organizmach.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Gromadzić dane biologiczne

  Gromadzenie próbek biologicznych, rejestrowanie i podsumowywanie danych biologicznych wykorzystywanych w badaniach technicznych, opracowywanie planów zarządzania środowiskowego i produktów biologicznych.

 • Opracowywać procedury przeprowadzania testów

  Opracowywać protokoły przeprowadzania testów w celu umożliwienia szeregu analiz produktów, systemów i komponentów.

 • Oceniać wykonalność wprowadzenia zmian

  Analizować propozycje rozwoju i innowacji w celu określenia możliwości zastosowania tych propozycji w biznesie oraz wykonalności ich wprowadzenia pod różnymi aspektami, takimi jak wpływ na gospodarkę, wizerunek biznesu i reakcje konsumentów.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB