Zawód inżynier budownictwa - budownictwo ogólne

Inżynierowie budownictwa (budownictwo ogólne) interpretują projekty budowlane i dodają specyfikacje techniczne do projektów budowlanych. Włączają oni podstawy inżynierii do konstrukcji, aby zapewnić bezpieczeństwo i odporność budowli. Współpracują z architektami i inżynierami w celu przekształcenia pomysłów projektowych w wykonywalne plany.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Projekt architektoniczny

  Dziedzina architektury, która dąży do równowagi i harmonii w elementach projektu budowlanego lub architektonicznego.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Metody budowlane

  Różne techniki i metody wznoszenia budynków i innych konstrukcji.

 • Kodeksy budowlane

  Zbiór wytycznych określających minimalne normy dotyczące budynków i innych konstrukcji w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Uwzględniać pomiary w projektach architektonicznych

  Włączyć pomiary, wykonane na miejscu lub uwzględnione w projekcie, w projektowanie i opracowywanie projektów architektonicznych. Należy uwzględnić takie czynniki, jak bezpieczeństwo przeciwpożarowe, akustyka i fizyka budynków.

 • Sporządzać studium wykonalności

  Przeprowadzać ocenę potencjału projektu, planu, propozycji lub nowego pomysłu. Opracowywać standardowe badanie oparte na szeroko zakrojonym dochodzeniu i badaniach wspierających proces podejmowania decyzji.

 • Dokonywać obliczeń numerycznych

  Pracować na liczbach i wykonywać skomplikowane obliczenia. Zasadnicze znaczenie ma rozumienie podstaw matematyki.

 • Spełniać wymagania techniczne

  Uwzględniać wymogi techniczne ze strony klientów lub inżynierów w celu włączenia ich do projektu.

 • Doradzać w kwestiach budowlanych

  Doradzać różnym stronom zaangażowanym w projekty budowlane w kwestiach budowlanych. Zwracać uwagę na ważne kwestie związane z budową i konsultować budżet.

 • Uwzględniać w projekcie architektonicznym wymogi klientów dotyczące budynku

  Interpretować wymogi klientów dotyczące projektów budowlanych i włączać je do projektu budynku, uwzględniając ograniczenia wykonalności i budżetu.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Brać pod uwagę ograniczenia budowlane przy sporządzaniu projektów architektonicznych

  Opracowywanie różnych rodzajów ograniczeń występujących w dziedzinie architektury i projektów budowlanych, w tym ograniczeń budżetowych, czasowych, pracowniczych, materialnych i naturalnych.

 • Komunikować się z ekipami budowlanymi

  Wymieniać informacje z załogami budowlanymi oraz przełożonymi, aby zapewnić płynny postęp projektu budowlanego. Uzyskiwać informacje o postępach i wszelkich przeszkodach oraz informować załogi o wszelkich zmianach w harmonogramie lub procedurach.

 • Nadzorować realizację projektu budowlanego

  Upewnić się, że projekt budowlany jest prowadzony zgodnie z pozwoleniem na budowę, planami wykonania, specyfikacjami eksploatacyjnymi i projektowymi oraz odpowiednimi przepisami.

 • Nadzorować plac budowy

  Nieustannie nadzorować plac budowy. Określać, kto jest obecny i na jakim etapie realizacji prac budowlanych jest każdy zespół.

Source: Sisyphus ODB