Zawód inżynier budowy lotnisk

Inżynierowie budowy lotnisk koordynują planowanie, projektowanie i opracowywanie programów rozwoju w portach lotniczych i zarządzają nimi.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Użytkowanie gruntów do celów planowania w związku z lotniskiem

  Dokładne zrozumienie zasad regulujących użytkowanie gruntów na potrzeby działalności człowieka w obrębie portów lotniczych i wokół nich; uwzględnianie wpływu na zasoby naturalne takie jak woda, gleba, składniki odżywcze i przyroda.

 • Czynniki geologiczne w budowie lotnisk

  Znajomość właściwości geologicznych wpływających na warunki glebowe i fundamenty na lotnisku, a także planowanie i potencjalne cele budowlane i rozwojowe.

Umiejętności

 • Sporządzać instrukcje dotyczące uzyskania certyfikacji przez lotnisko

  Tworzyć i aktualizować instrukcje certyfikacji lotnisk; udzielać wyczerpujących informacji o obiektach lotniska, sprzęcie i procedurach.

 • Komunikować się z zainteresowanymi stronami działającymi na lotniska

  Spotkania z urzędnikami państwowymi, ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska, deweloperami, specjalnymi grupami interesu, a także z ogółem społeczeństwa, użytkownikami portu lotniczego i innymi zainteresowanymi stronami, w celu oceny różnych usług, obiektów i użyteczności portu lotniczego.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Sporządzać studium wykonalności

  Przeprowadzać ocenę potencjału projektu, planu, propozycji lub nowego pomysłu. Opracowywać standardowe badanie oparte na szeroko zakrojonym dochodzeniu i badaniach wspierających proces podejmowania decyzji.

 • Stosować normy i przepisy lotniska

  Znajomość i stosowanie przyjętych norm i przepisów dla europejskich portów lotniczych. Zastosowanie wiedzy w celu egzekwowania przepisów, regulacji i planu bezpieczeństwa portów lotniczych.

 • Projektować spersonalizowane mapy

  Projektować mapy z uwzględnieniem specyfikacji i wymagań klienta.

 • Wdrażać zarządzanie strategiczne

  Wdrażać strategię rozwoju i transformacji przedsiębiorstwa. Zarządzanie strategiczne polega na formułowaniu i realizacji głównych celów i inicjatyw firmy przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla w imieniu właścicieli w oparciu o analizę dostępnych zasobów i ocenę środowisk wewnętrznych i zewnętrznych, w których działa dana organizacja.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Pracować w załodze lotniczej

  Z przekonaniem pracować w grupie zajmującej się ogólnymi usługami lotniczymi, w której każdy wykonuje swoje obowiązki w celu osiągnięcia wspólnego celu, takiego jak dobra komunikacja z klientem, bezpieczeństwo lotnicze i obsługa techniczna statków powietrznych.

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Sporządzać główny plan zagospodarowania lotniska

  Opracowywać ogólny długoterminowy plan rozwoju lotniska, rozrysować graficzne reprezentacje obecnych i przyszłych obiektów lotniska.

 • Monitorować tendencje rozwoju lotnictwa

  Bądź na bieżąco z trendami i innowacjami w rozwoju lotnictwa; zrozumienie kluczowych elementów dalekosiężnych planów rozwoju lotniska.

 • Kierować podwykonawcami zatrudnionymi na lotnisku

  Kierować pracą konsultantów architektów, inżynierów i podwykonawców. Ustanawiać harmonogramy i kosztorysy projektów oraz komunikować zmian kadrze kierowniczej wyższego szczebla.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Zarządzać zasobami przeznaczonymi na rozwój lotniska

  Kierować przydzielone środki na projektowanie i dalszy rozwój nieruchomości i urządzeń na lotniskach; kontrolować koszty, jakość i terminowość ważnych projektów na rzecz poprawy funkcjonowania lotniska.

 • Porównywać oferty wykonawców

  Porównywanie ofert o udzielenie zamówienia w celu wykonania określonych zadań w ustalonych ramach czasowych.

Source: Sisyphus ODB