Zawód inżynier ds. aerodynamiki

Inżynierowie ds. aerodynamiki przeprowadzają analizę aerodynamiczną w celu upewnienia się, że projekty urządzeń transportowych spełniają wymogi w zakresie aerodynamiki i osiągów. Przyczyniają się oni do tworzenia silników i ich części oraz sporządzają sprawozdania techniczne dla personelu inżynieryjnego i klientów. Współpracują z innymi departamentami w dziedzinie inżynierii w celu sprawdzenia, czy projekty są wykonywane w określony sposób. Inżynierowie ds. aerodynamiki przeprowadzają badania w celu oceny możliwości dostosowania sprzętu i materiałów. Analizują również wnioski dotyczące oceny czasu produkcji i wykonalności.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Oprogramowanie CAE

  Oprogramowanie do wykonywania zadań analizy wspomaganej komputerowo (CAE), takich jak analiza elementów skończonych i dynamika płynów konstytucyjnych.

 • Obsługa różnych rodzajów silników

  Znajomość cech charakterystycznych, wymagań dotyczących konserwacji i procedur roboczych w odniesieniu do różnych typów silników, takich jak silnik gazowy, wysokoprężny, elektryczny, oraz silników wyposażonych w instalacje z napędem parowym.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Podzespoły do silników

  Znajomość różnych elementów silnika oraz ich działania i konserwacji. Wiedza na temat tego, kiedy należy dokonać naprawy i wymiany.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Aerodynamika

  Dziedzina nauki, która dotyczy sposobu, w jaki gazy współdziałają z organami ruchomymi. Ponieważ zwykle mamy do czynienia z powietrzem atmosferycznym, aerodynamika dotyczy przede wszystkim sił przeciągania i podnoszenia, które są powodowane przez powietrze przepływające nad ciałami stałymi i wokół nich.

 • Systemy multimedialne

  Metody, procedury i techniki eksploatacji systemów multimedialnych, zwykle w połączeniu z oprogramowaniem i sprzętem, obejmujące różne rodzaje nośników, takie jak materiały wideo i audio.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Specyfikacje oprogramowania teleinformatycznego

  Charakterystyka, zastosowania i wykorzystanie oraz zasady funkcjonowania różnych rodzajów oprogramowania, takich jak programy komputerowe i oprogramowanie użytkowe.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Korzystać z dokumentacji technicznej

  Rozumieć i korzystać z dokumentacji technicznej w ogólnym procesie technicznym.

 • Analizować zasady inżynieryjne

  Analizować zasady, które należy wziąć pod uwagę przy projektach inżynieryjnych, takie jak funkcjonalność, powtarzalność, koszty i inne zasady.

 • Pośredniczyć w kontaktach z inżynierami

  Współpracować z inżynierami w celu zapewnienia wspólnego zrozumienia i omówienia projektowania, opracowywania i ulepszania produktów.

 • Oceniać moc silnika

  Czytać i rozumieć instrukcje inżynieryjne i publikacje; testować silniki w celu oceny ich osiągów.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

Source: Sisyphus ODB