Zawód inżynier ds. badań i rozwoju technologii włókienniczych, przetwórstwa skóry i produkcji obuwia

Inżynierowie ds. badań i rozwoju technologii włókienniczych, przetwórstwa skóry i produkcji obuwia łączą wiedzę na temat materiałoznawstwa, chemii, fizyki, technologii procesowych, zarządzania oraz inżynierii, aby przyczynić się do przyszłych innowacji w dziedzinie przemysłu tekstylnego, odzieżowego, skórzanego i obuwniczego. Współpracują w ramach multidyscyplinarnych projektów w celu połączenia ustaleń z różnych dziedzin nauki w zakresie rozwoju produktów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Badania i rozwój w sektorze włókienniczym

  Opracowanie nowych koncepcji poprzez wykorzystanie metod naukowych i innych metod badań stosowanych.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

 • Zdrowie i bezpieczeństwo w przemyśle włókienniczym

  Wymogi, zasady i zastosowania środków bezpieczeństwa i higieny w przemyśle włókienniczym.

 • Materiały włókiennicze

  Dobre rozumienie właściwości różnych materiałów włókienniczych.

 • Wyzwania w przemyśle włókienniczym

  Cele wydajnościowe i problemy środowiskowe związane z wyzwaniami w branży włókienniczej.

Umiejętności

 • Prowadzić badania trendów we wzornictwie

  Prowadzenie badań na temat obecnych i przyszłych zmian i tendencji w zakresie projektowania oraz powiązanych z nimi docelowych cech rynku.

 • Przeprowadzać eksperymenty chemiczne

  Przeprowadzać eksperymenty chemiczne w celu testowania różnych produktów i substancji i wyciągania wniosków dotyczących wykonalności i odtwarzalności produktów.

 • Oceniać właściwości materiałów włókienniczych

  Oceniać materiały włókiennicze i ich właściwości w celu produkcji wyrobów zgodnie ze specyfikacjami.

 • Rozróżniać tkaniny

  Rozróżniać tekstylia w celu ustalenia różnic między nimi. Oceniać tekstylia na podstawie ich cech i zastosowania w produkcji odzieży.

 • Rozróżniać akcesoria

  Rozróżnianie akcesoriów w celu ustalenia różnic między nimi. Oceniać akcesoria na podstawie ich cech i zastosowania w produkcji odzieży.

 • Dokonywać pomiaru przędzy

  Być w stanie zmierzyć długość i masę przędzy, aby ocenić jakość niedoprzędu, taśmy i przędzy w różnych systemach pomiarowych. Można również konwertować na różne systemy numeracji, takie jak tex, Nm, Ne, denier itp.

 • Zarządzać eksperymentami służącymi zwiększaniu skali wytwarzania produktów

  Zarządzać procesem ekspansji i eksperymentować przy opracowywaniu nowych produktów lub udoskonalaniu istniejących produktów, a następnie przenoszeniu do zakładów głównych.

 • Szukać usprawnień w bieżących działaniach

  Szukać ulepszeń i prezentować innowacyjne rozwiązania, kreatywność i alternatywny sposób myślenia w celu opracowania nowych technologii, metod lub pomysłów oraz odpowiedzi na problemy związane z pracą.

 • Analizować eksperymentalne dane laboratoryjne

  Analizowanie danych doświadczalnych i interpretowanie wyników badań w celu sporządzania sprawozdań i podsumowań wyników

 • Korzystać z maszyn do wykańczania tkanin

  Stosować technologie maszynowe do wykańczania tkanin, które umożliwiają powlekanie lub laminowanie tkanin.

 • Zmniejszać wpływ produkcji obuwia na środowisko

  Oceniać wpływ produkcji obuwia na środowisko i minimalizować zagrożenia dla środowiska. Ograniczać szkodliwe dla środowiska praktyki pracy na różnych etapach produkcji obuwia.

 • Zapewniać zgodność ze standardami pracy

  Utrzymywać zgodność ze standardami pracy w celu usprawniania i poszerzania zakresu umiejętności i metod pracy.

 • Monitorować zmiany na rynku wytwarzania materiałów włókienniczych

  Być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technik i technologii produkcji i przetwarzania tekstyliów.

 • Badać właściwości fizyczne materiałów włókienniczych

  Ocena właściwości fizycznych tekstyliów za pomocą metod badawczych, zwykle zgodnych ze standardem; obejmuje identyfikację włókien i rozwiązywanie problemów.

Source: Sisyphus ODB