Zawód inżynier ds. energetyki cieplnej

Inżynierowie ds. energetyki cieplnej projektują systemy, które zapewniają ogrzewanie lub chłodzenie z wykorzystaniem termodynamiki i przekazują ciepło lub energię za pomocą płynów i gazów. Konstruują również te systemy i przeprowadzają testy w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Termodynamika

  Dziedzina fizyki, która zajmuje się relacjami między ciepłem a innymi formami energii.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Mechanika płynów

  Charakterystyka i właściwości płynów, w tym gazów, płynów i plazmy, w spoczynku i w ruchu oraz sił na nie działających.

 • Procesy wymiany cieplnej

  Dziedzina wiedzy, wyróżniająca trzy rodzaje wymiany ciepła, takie jak przewodnictwo, konwekcja i promieniowanie. Procesy te wyznaczają granice wydajności elementów i systemów inżynierii cieplnej.

 • Materiały termiczne

  Obszar informacji, w którym rozróżnia się różne rodzaje materiałów przewodzących i urządzeń sprzęgających, takich jak moduły termiczne stosowane w urządzeniach elektronicznych i różnych zastosowaniach energetycznych. Ich celem jest rozproszenie ciepła.

Umiejętności

 • Stosować techniki zarządzania energią cieplną

  Dostarczać rozwiązania do zarządzania temperaturą w projektowaniu produktów, rozwoju systemów i urządzeń elektronicznych używanych do ochrony systemów i aplikacji dużej mocy w wymagających środowiskach. Ostatecznie można w tej kwestii współpracować z klientami lub innymi inżynierami.

 • Interpretować plany dwuwymiarowe

  Interpretowanie i rozumienie planów i rysunków w procesach produkcyjnych, które zawierają prezentacje w dwóch wymiarach.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Opracowywać wymogi ciepłownicze

  Opracowywać wymogi inżynieryjne dla produktów cieplnych, takich jak systemy telekomunikacyjne. Poprawiać i optymalizować takie projekty dzięki zastosowaniu rozwiązań termicznych lub eksperymentów oraz technik walidacji.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zarządzać projektem inżynieryjnym

  Zarządzać zasobami projektu inżynieryjnego, budżetem, terminami i zasobami ludzkimi oraz planować harmonogramy, a także wszelkie działania techniczne związane z projektem.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Projektować urządzenia ciepłownicze

  Opracowywać koncepcje sprzętu do grzania i chłodzenia z wykorzystaniem zasad przenoszenia ciepła, takich jak przewodzenie, konwekcja, promieniowanie i spalanie. Temperatura w tych urządzeniach powinna być stabilna i optymalna, ponieważ stale cyrkulują ciepło w systemie.

 • Projektować podzespoły inżynieryjne

  Projektować części konstrukcyjne, zespoły, wyroby lub systemy.

 • Korzystać z narzędzi analizy termicznej

  Używać narzędzi informatycznych, takich jak Icepak, Fluens i FloTHERM, do rozwijania i optymalizacji projektów kontroli termicznej w celu rozwiązywania różnych skomplikowanych problemów związanych z produktami termicznymi i właściwościami materiałów termicznych.

 • Interpretować plany trójwymiarowe

  Interpretacja i rozumienie planów oraz rysunków w procesach produkcji, które zawierają informacje w postaci trójwymiarowej.

Source: Sisyphus ODB