Zawód inżynier ds. energetyki słonecznej

Inżynierowie ds. energetyki słonecznej projektują systemy wytwarzające energię elektryczną ze światła słonecznego, takie jak systemy fotowoltaiczne. Projektują i konstruują systemy optymalizujące energię słoneczną oraz zrównoważony charakter procesu produkcji systemów wykorzystujących energię słoneczną.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Energia

  Pojemność mocy w postaci energii mechanicznej, elektrycznej, cieplnej, potencjalnej lub innej energii pochodzącej z zasobów chemicznych lub fizycznych, która może być wykorzystywana do napędzania systemu fizycznego.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Rodzaje paneli fotowoltaicznych

  Różne rodzaje ogniw i paneli fotowoltaicznych, o różnorodnej wydajności w różnych warunkach pogodowych, ich koszty, trwałość i żywotność oraz możliwości montażowe.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Elektroenergetyka

  Poddyscyplina energetyki i elektrotechniki, specjalizująca się w wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji i wykorzystaniu energii elektrycznej poprzez podłączenie urządzeń elektrycznych do silników, generatorów i transformatorów, takich jak zasilacz AC-DC.

 • Rynek energii

  Tendencje i główne czynniki napędzające rynek handlu energią, metody i praktyki w zakresie handlu energią oraz identyfikacja głównych zainteresowanych stron w sektorze energetycznym.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Termodynamika

  Dziedzina fizyki, która zajmuje się relacjami między ciepłem a innymi formami energii.

 • Energia słoneczna

  Energia pochodząca z światła i ciepła ze słońca, która może być wykorzystywana i użytkowana jako odnawialne źródło energii z wykorzystaniem różnych technologii, takich jak fotowoltaika (PV) służąca do produkcji energii elektrycznej i energia cieplna z energii słonecznej (STE) w celu wytwarzania energii cieplnej.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

Umiejętności

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Analizować zasady inżynieryjne

  Analizować zasady, które należy wziąć pod uwagę przy projektach inżynieryjnych, takie jak funkcjonalność, powtarzalność, koszty i inne zasady.

 • Zarządzać projektem inżynieryjnym

  Zarządzać zasobami projektu inżynieryjnego, budżetem, terminami i zasobami ludzkimi oraz planować harmonogramy, a także wszelkie działania techniczne związane z projektem.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Dbać o systemy solarne

  Badanie osiągów paneli słonecznych, odczyt liczników w celu sprawdzania wskaźników energii, wykrywanie i usuwanie awarii oraz, w razie konieczności, czyszczenie paneli.

 • Przeprowadzać audyty w miejscach wykonywania prac inżynieryjnych

  Zbierać informacje strukturalne, elektryczne i pokrewne o lokalizacji, przeprowadzając audyty inżynieryjne. Służą do projektowania rozwiązań inżynieryjnych, takich jak systemy energii słonecznej.

 • Udzielać informacji na temat paneli fotowoltaicznych

  Udzielać organizacjom i osobom fizycznym poszukującym alternatywnych metod zapewnienia energii zakładom i obiektom mieszkalnym informacji na temat kosztów, korzyści i negatywnych aspektów instalacji i eksploatacji paneli fotowoltaicznych, a także kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu zakupu i instalacji systemów fotowoltaicznych.

 • Promować zrównoważoną energię

  Promować korzystanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w środowisku organizacji i osób indywidualnych w celu zbudowania zrównoważonej przyszłości; zachęcać do sprzedaży urządzeń produkujących energię odnawialną, takich jak urządzenia wykorzystujące energię słoneczną.

 • Projektować systemy solarne

  Opracowywać specyfikacje projektowe systemów solarnych i ich podzespołów. Tworzyć listy kontrolne w celu kontroli i monitorowania zakończonych projektów instalacji fotowoltaicznych.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Tworzyć rysunki w programie AutoCAD

  Tworzyć rysunki powykonawcze obiektów miejskich w programie AutoCAD.

 • Korzystać z narzędzi analizy termicznej

  Używać narzędzi informatycznych, takich jak Icepak, Fluens i FloTHERM, do rozwijania i optymalizacji projektów kontroli termicznej w celu rozwiązywania różnych skomplikowanych problemów związanych z produktami termicznymi i właściwościami materiałów termicznych.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Dostosowywać napięcie

  Dostosowywać napięcie w sprzęcie elektrycznym.

 • Dbać o systemy skupiania światła słonecznego

  Wykonywać rutynową obsługę techniczną i naprawy systemów wykorzystujących materiały odblaskowe, takie jak soczewki i lustra, oraz systemów śledzenia służących do skupiania światła słonecznego w wiązkę stanowiącą źródło energii dla elektrowni poprzez wytwarzanie ciepła.

Source: Sisyphus ODB