Zawód inżynier ds. energetyki słonecznej

Inżynierowie ds. energetyki słonecznej projektują systemy wytwarzające energię elektryczną ze światła słonecznego, takie jak systemy fotowoltaiczne. Projektują i konstruują systemy optymalizujące energię słoneczną oraz zrównoważony charakter procesu produkcji systemów wykorzystujących energię słoneczną.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Energia

  Pojemność mocy w postaci energii mechanicznej, elektrycznej, cieplnej, potencjalnej lub innej energii pochodzącej z zasobów chemicznych lub fizycznych, która może być wykorzystywana do napędzania systemu fizycznego.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Rodzaje paneli fotowoltaicznych

  Różne rodzaje ogniw i paneli fotowoltaicznych, o różnorodnej wydajności w różnych warunkach pogodowych, ich koszty, trwałość i żywotność oraz możliwości montażowe.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Elektroenergetyka

  Poddyscyplina energetyki i elektrotechniki, specjalizująca się w wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji i wykorzystaniu energii elektrycznej poprzez podłączenie urządzeń elektrycznych do silników, generatorów i transformatorów, takich jak zasilacz AC-DC.

 • Rynek energii

  Tendencje i główne czynniki napędzające rynek handlu energią, metody i praktyki w zakresie handlu energią oraz identyfikacja głównych zainteresowanych stron w sektorze energetycznym.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Termodynamika

  Dziedzina fizyki, która zajmuje się relacjami między ciepłem a innymi formami energii.

 • Energia słoneczna

  Energia pochodząca z światła i ciepła ze słońca, która może być wykorzystywana i użytkowana jako odnawialne źródło energii z wykorzystaniem różnych technologii, takich jak fotowoltaika (PV) służąca do produkcji energii elektrycznej i energia cieplna z energii słonecznej (STE) w celu wytwarzania energii cieplnej.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

Umiejętności

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Analizować zasady inżynieryjne

  Analizować zasady, które należy wziąć pod uwagę przy projektach inżynieryjnych, takie jak funkcjonalność, powtarzalność, koszty i inne zasady.

 • Zarządzać projektem inżynieryjnym

  Zarządzać zasobami projektu inżynieryjnego, budżetem, terminami i zasobami ludzkimi oraz planować harmonogramy, a także wszelkie działania techniczne związane z projektem.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Dbać o systemy solarne

  Badanie osiągów paneli słonecznych, odczyt liczników w celu sprawdzania wskaźników energii, wykrywanie i usuwanie awarii oraz, w razie konieczności, czyszczenie paneli.

 • Przeprowadzać audyty w miejscach wykonywania prac inżynieryjnych

  Zbierać informacje strukturalne, elektryczne i pokrewne o lokalizacji, przeprowadzając audyty inżynieryjne. Służą do projektowania rozwiązań inżynieryjnych, takich jak systemy energii słonecznej.

 • Udzielać informacji na temat paneli fotowoltaicznych

  Udzielać organizacjom i osobom fizycznym poszukującym alternatywnych metod zapewnienia energii zakładom i obiektom mieszkalnym informacji na temat kosztów, korzyści i negatywnych aspektów instalacji i eksploatacji paneli fotowoltaicznych, a także kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu zakupu i instalacji systemów fotowoltaicznych.

 • Promować zrównoważoną energię

  Promować korzystanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w środowisku organizacji i osób indywidualnych w celu zbudowania zrównoważonej przyszłości; zachęcać do sprzedaży urządzeń produkujących energię odnawialną, takich jak urządzenia wykorzystujące energię słoneczną.

 • Projektować systemy solarne

  Opracowywać specyfikacje projektowe systemów solarnych i ich podzespołów. Tworzyć listy kontrolne w celu kontroli i monitorowania zakończonych projektów instalacji fotowoltaicznych.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Tworzyć rysunki w programie AutoCAD

  Tworzyć rysunki powykonawcze obiektów miejskich w programie AutoCAD.

 • Korzystać z narzędzi analizy termicznej

  Używać narzędzi informatycznych, takich jak Icepak, Fluens i FloTHERM, do rozwijania i optymalizacji projektów kontroli termicznej w celu rozwiązywania różnych skomplikowanych problemów związanych z produktami termicznymi i właściwościami materiałów termicznych.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Dostosowywać napięcie

  Dostosowywać napięcie w sprzęcie elektrycznym.

 • Dbać o systemy skupiania światła słonecznego

  Wykonywać rutynową obsługę techniczną i naprawy systemów wykorzystujących materiały odblaskowe, takie jak soczewki i lustra, oraz systemów śledzenia służących do skupiania światła słonecznego w wiązkę stanowiącą źródło energii dla elektrowni poprzez wytwarzanie ciepła.

Source: Sisyphus ODB