Zawód inżynier ds. lotniczych urządzeń naziemnych

Inżynierowie ds. lotniczych urządzeń naziemnych są odpowiedzialni za nadzorowanie utrzymania wyposażenia lotniska, takich jak pomoce wizualne, systemy elektryczne na lotniskach, systemy bagażowe, systemy bezpieczeństwa, chodniki, drenaż, utrzymanie nieutwardzonych obszarów oraz wyposażenia i pojazdów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Poziomy testowania oprogramowania

  Poziomy testowania w procesie opracowywania oprogramowania, takie jak badania jednostkowe, testowanie integracji, testowanie systemu i testowanie akceptacji.

 • Parametry eksploatacyjne globalnego systemu nawigacji satelitarnej

  Znajomość parametrów eksploatacyjnych globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) oraz wymogów, które system GNSS powinien posiadać w określonych warunkach.

 • Segment naziemny

  Znajomość naziemnej infrastruktury niezbędnej do wspierania działania satelitów, w tym działania statku kosmicznego na orbicie; odbiór i przetwarzanie danych satelitarnych.

 • Architektury sprzętowe

  Projekty określające fizyczne komponenty sprzętu i ich wzajemne połączenia.

Umiejętności

 • Przeprowadzać badania dotyczące systemów naziemnych

  Przeprowadzać badania systemów naziemnych i sprzętu; badać dziedziny szyfrowania, networkingu i pamięci masowej.

 • Nadzorować prace konserwacyjne w portach lotniczych

  Nadzorowanie personelu portu lotniczego w trakcie działań operacyjnych i konserwacyjnych, takich jak tankowanie samolotu, łączność lotnicza, utrzymanie pasów startowych itp.

 • Rozwiązywać problemy systemu ICT

  Identyfikacja potencjalnych awarii komponentów. Monitorowanie, dokumentowanie i informowanie o incydentach. Wykorzystanie odpowiednich zasobów z minimalnym czasem przestojów oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

 • Pracować w załodze lotniczej

  Z przekonaniem pracować w grupie zajmującej się ogólnymi usługami lotniczymi, w której każdy wykonuje swoje obowiązki w celu osiągnięcia wspólnego celu, takiego jak dobra komunikacja z klientem, bezpieczeństwo lotnicze i obsługa techniczna statków powietrznych.

 • Korzystać z komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

  Korzystać z oprogramowania (CASE) w celu wspierania procesu rozwoju cyklu życiowego, projektowanie i wdrażanie oprogramowania i aplikacji wysokiej jakości, które można łatwo konserwować.

 • Badać użyteczność oprogramowania

  Sprawdzać, czy produkt jest wygodny w obsłudze dla użytkownika końcowego. Rozpoznawać problemy użytkowników i wprowadzać zmiany w celu poprawy użyteczności. Gromadzić dane wejściowe na temat oceny oprogramowania przez użytkowników.

 • Korzystać z urządzeń ICT podczas prac konserwacyjnych

  Konserwować i naprawiać wyposażenie przy użyciu sprzętu informatycznego, takiego jak monitory, myszy komputerowe, klawiatury, urządzenia do przechowywania, drukarki lub skanery.

 • Wykonywać testy oprogramowania

  Wykonywać badania w celu upewnienia się w sposób niebudzący wątpliwości, że dany wyrób spełnia określone wymagania klienta, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Stosować techniki i narzędzia testowania oprogramowania w celu identyfikacji usterek oprogramowania (błędów) i nieprawidłowości.

 • Posiadać umiejętności czytania treści wizualnych

  Interpretować wykresy, mapy, grafikę i inne prezentacje graficzne używane zamiast słowa pisanego. Stosowana grafika różni się w zależności od procesu; w związku z tym specjalista musi dysponować wystarczającą wiedzą z tej dziedziny w celu śledzenia i wykorzystania przedstawionych informacji.

 • Odczytywać ekrany 3D

  Odczytywać widoki 3D i rozumieć zawarte w nich informacje o pozycji, odległości i innych parametrach.

 • Sprawdzać działanie systemu naziemnego

  Opracowywać strategie testowe dla złożonych produktów oprogramowania i sprzętu; uwzględniać rozwiązywanie problemów i wsparcie systemowe; obliczać wydajność systemu.

 • Analizować specyfikacje oprogramowania

  Oceniać specyfikację produktu lub systemu oprogramowania opracowywanego poprzez określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, ograniczeń i możliwych zestawów przypadków użycia, które ilustrują interakcje między oprogramowaniem a jego użytkownikami.

Source: Sisyphus ODB