Zawód inżynier ds. oprzyrządowania

Inżynierowie ds. oprzyrządowania projektują nowe narzędzia służące do produkcji sprzętu. Przygotowują oni zapytania dotyczące narzędzi. Szacują koszty i czas realizacji, zarządzają działaniami podejmowanymi w związku z konstrukcją narzędzi oraz nadzorują rutynową konserwację narzędzi. Analizują oni również dane, aby określić przyczynę poważnych trudności i opracować zalecenia i plany działania dotyczące rozwiązań w zakresie oprzyrządowania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy produkcji i dystrybucji

  Materiały i techniki wymagane w procesach produkcji i dystrybucji.

 • Inżynieria przemysłowa

  Dziedzina inżynierii związana z rozwojem, ulepszaniem i wdrażaniem złożonych procesów i systemów wiedzy, ludzi, sprzętu itp.

 • Oprogramowanie CAE

  Oprogramowanie do wykonywania zadań analizy wspomaganej komputerowo (CAE), takich jak analiza elementów skończonych i dynamika płynów konstytucyjnych.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Systemy multimedialne

  Metody, procedury i techniki eksploatacji systemów multimedialnych, zwykle w połączeniu z oprogramowaniem i sprzętem, obejmujące różne rodzaje nośników, takie jak materiały wideo i audio.

 • Inżynieria odwrotna

  Proces ekstrakcji wiedzy lub informacji projektowych na podstawie danych uzyskanych przez człowieka i ich odtworzenia lub na podstawie uzyskanych informacji. Proces ten często wiąże się z dezasemblowaniem i szczegółową analizą poszczególnych komponentów oraz ich działania.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Optymalizacja jakości i cyklu czasowego

  Najbardziej optymalna rotacja lub czas cyklu oraz ogólna jakość narzędzia lub procesów maszynowych.

 • Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo

  Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu tworzenia, modyfikowania, analizy lub optymalizacji projektu.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Specyfikacje oprogramowania teleinformatycznego

  Charakterystyka, zastosowania i wykorzystanie oraz zasady funkcjonowania różnych rodzajów oprogramowania, takich jak programy komputerowe i oprogramowanie użytkowe.

Umiejętności

 • Korzystać z oprogramowania CAD

  Używać systemów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu wspomagania tworzenia, modyfikacji, analizy lub optymalizacji projektu.

 • Korzystać z systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich

  Używać wspomaganego komputerowo oprogramowania inżynierskiego, aby przeprowadzać analizy naprężeń w projektach inżynierskich.

 • Przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

  Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Tworzyć fizyczny model produktu

  Tworzyć model produktu z drewna, gliny lub innych materiałów, używając narzędzi ręcznych lub elektrycznych.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Określać wykonalność produkcyjną

  Określać, czy produkt lub jego części składowe można wytwarzać, stosując zasady inżynieryjne.

 • Szacować czas pracy

  Przedstawienie dokładnych obliczeń czasu niezbędnego do wypełnienia przyszłych zadań technicznych w oparciu o przeszłe i bieżące informacje oraz obserwacje lub zaplanowanie szacowanego czasu trwania poszczególnych zadań w danym projekcie.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Tworzyć wirtualny model produktu

  Tworzyć matematyczny lub trójwymiarowy komputerowy model graficzny produktu przy użyciu systemu CAE lub kalkulatora.

Source: Sisyphus ODB