Zawód inżynier ds. planowania w górnictwie

Inżynierowie ds. planowania w górnictwie projektują przyszłe plany kopalń, zdolne do osiągania celów w zakresie produkcji i rozwoju górniczego, z uwzględnieniem charakterystyki geologicznej i struktury zasobów mineralnych. Przygotowują harmonogramy produkcji i rozwoju oraz monitorują postępy w ich realizacji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wpływ czynników geologicznych na operacje wydobywcze

  Świadomość wpływu czynników geologicznych, takich jak uskoki i ruchy skalne, na działalność wydobywczą.

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Inżynieria górnicza

  Dziedziny inżynierii związane z działalnością górniczą. Zasady, techniki, procedury i sprzęt stosowane przy wydobyciu minerałów.

Umiejętności

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Doradzać w kwestii sprzętu górniczego

  Doradzać w kwestii górnictwa i sprzętu górniczego do obróbki minerałów; komunikować się i współpracować z ekspertami w dziedzinie inżynierii.

 • Komunikować się z lobbystami przeciwnymi przemysłowi górniczemu

  Porozumiewać się z lobby antygórniczym w związku z zagospodarowaniem potencjalnego złoża minerałów.

 • Korzystać z oprogramowania do planowania prac kopalni

  Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania do planowania, projektowania i modelowania działalności wydobywczej.

 • Sporządzać sprawozdania rozliczeniowe

  Porównać plany produkcyjne z rzeczywistymi raportami produkcyjnymi i wygenerować raporty uzgadniające.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Monitorować poziom produkcji kopalni

  Nadzorowanie wskaźników produkcji górniczej w celu oszacowania wydajności operacyjnej.

 • Opracowywać harmonogram produkcji kopalni

  Opracowywać plany górnicze co tydzień, raz w miesiącu lub raz na rok, w zależności od przypadku.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Sporządzać plany wyrobiska

  Przygotowywać i utrzymywać powierzchniowe i podziemne plany i schematy miejsca wydobycia; przeprowadzać badania i ocenę ryzyka potencjalnych miejsc wydobycia.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

Source: Sisyphus ODB