Zawód inżynier ds. przeróbki surowców mineralnych

Inżynierowie ds. przeróbki surowców mineralnych opracowują i zarządzają sprzętem i technikami w celu skutecznego przetwarzania i udoskonalania cennych minerałów z rudy lub surowego surowca mineralnego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

Umiejętności

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Zarządzać zakładem przetwarzania minerałów

  Zarządzać zakładem przetwarzania minerałów i jego wyposażeniem przeznaczonym do wydobycia produktów z surowców mineralnych. Monitorować przepływ materiałów przez zakład przetwórczy.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Monitorować poziom produkcji kopalni

  Nadzorowanie wskaźników produkcji górniczej w celu oszacowania wydajności operacyjnej.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Prowadzić rejestr operacji wydobywczych

  Prowadzić ewidencję produkcji górniczej i wydajności zagospodarowania, w tym wydajności maszyn.

 • Zarządzać procedurami badania minerałów

  Zarządzać procedurami badania minerałów w celu oceny jakości produktu na wszystkich etapach.

 • Zarządzać odczynnikami chemicznymi

  Zarządzać obróbką, dodawaniem i usuwaniem odczynników chemicznych wykorzystywanych do oddzielania produktów od surowców mineralnych.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Source: Sisyphus ODB