Zawód inżynier ds. rozliczeń

Inżynierowie ds. rozliczeń w ramach swoich kompetencji prowadzą pełne zarządzanie kosztami związanymi z projektami budowlanymi i konstrukcyjnymi od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do momentu dostarczenia tych projektów. Dążą oni do efektywnego wykorzystania zasobów przy jednoczesnym zachowaniu jakości, standardów jakości i wymagań klienta.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie kosztami

  Proces planowania, monitorowania i dostosowywania kosztów oraz przychodów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia efektywności kosztowej i zdolności.

 • Przemysł budowlany

  Produkty, marki i dostawcy działający w sektorze budowlanym.

 • Przepisy dotyczące miejskiego planowania przestrzennego

  Inwestycje i umowy na rzecz rozwoju obszarów miejskich. Zmiany legislacyjne dotyczące budownictwa w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, kwestii społecznych i finansowych.

 • Kodeksy budowlane

  Zbiór wytycznych określających minimalne normy dotyczące budynków i innych konstrukcji w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

 • Zasady wznoszenia budynków

  Elementy składowe i zasady wznoszenia budynków takie jak rodzaje konstrukcji ściennych i fundamentów, wad ścian i dachów oraz sposoby usuwania takich wad.

Umiejętności

 • Zamawiać materiały budowlane

  Zamawianie materiałów wymaganych na potrzeby projektu budowlanego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na zakup najbardziej odpowiedniego materiału za dobrą cenę.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Zarządzać zamówieniami

  Negocjować warunki, koszty i inne specyfikacje umowy, upewniając się, że są one zgodne z wymogami prawnymi i są prawnie wykonalne. Nadzorować wykonanie umowy, uzgadniając i dokumentując wszelkie zmiany.

 • Prowadzić rejestr postępów prac

  Prowadzić rejestr postępów prac, w tym czasu, usterek, nieprawidłowości itp.

 • Przygotowywać dokumenty budowlane

  Sporządzać, aktualizować i archiwizować dokumenty dotyczące planowania i realizacji projektów budowlanych lub renowacyjnych, w tym informacje na temat systemów bezpieczeństwa i dokumentacji księgowej.

 • Doradzać w kwestiach związanych z materiałami budowlanymi

  Udzielanie porad i testowanie szerokiego zakresu materiałów budowlanych.

 • Obliczać zapotrzebowanie na materiały budowlane

  Przeprowadzać pomiary na miejscu oraz szacować ilość materiałów wymaganych do realizacji projektu budowy lub odbudowy.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Identyfikować cele klientów

  Identyfikować indywidualne motywy prowadzące do krótko-, średnio- i długoterminowych celów fitness.

 • Nadzorować realizację projektu budowlanego

  Upewnić się, że projekt budowlany jest prowadzony zgodnie z pozwoleniem na budowę, planami wykonania, specyfikacjami eksploatacyjnymi i projektowymi oraz odpowiednimi przepisami.

 • Komunikować się z ekipami budowlanymi

  Wymieniać informacje z załogami budowlanymi oraz przełożonymi, aby zapewnić płynny postęp projektu budowlanego. Uzyskiwać informacje o postępach i wszelkich przeszkodach oraz informować załogi o wszelkich zmianach w harmonogramie lub procedurach.

 • Podejmować działania w zakresie rachunkowości zarządczej

  Wykonać czynności związane z kosztami oraz operacje w ramach działalności księgowej, takie jak standardowy rozwój kosztów, analiza cen średnich, analiza marży i stosunku kosztów, kontrola inwentarza oraz analiza wariancji. Informować zarząd o wynikach i doradzać w zakresie ewentualnych działań mających na celu kontrolę i redukcję kosztów.

 • Kontrolować wydatki

  Monitorowanie i utrzymanie skutecznej kontroli kosztów w odniesieniu do efektywności, odpadów, godzin nadliczbowych i personelu. Ocena nadwyżek i dążenie do wydajności oraz produktywności.

Source: Sisyphus ODB