Zawód inżynier ds. serwisu technicznego

Inżynierowie ds. serwisu technicznego koncentrują się na optymalizacji urządzeń, procedur, maszyn i infrastruktury. Zapewniają maksymalną dostępność przy minimalnych kosztach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procedury zapewniania jakości

  Procedury kontroli produktu lub systemu w celu zapewnienia jego zgodności ze specyfikacjami i wymogami.

 • Konserwacja i naprawa

  Ochrona i przywracanie produktów i systemów oraz metoda i logistyka tych praktyk.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Rozwiązywać problemy związane z awarią sprzętu

  Określać, raportować i naprawiać uszkodzenia i awarie sprzętu; konsultować się z przedstawicielami i producentami z branży w celu pozyskania części naprawczych i zamiennych.

 • Przeprowadzać regularne przeglądy konserwacyjne maszyn

  Przeprowadzać regularne przeglądy konserwacyjne maszyny lub obrabiarki w miarę możliwości z uwzględnieniem korekt i zmian w celu zapewnienia, że zachowuje ona właściwy stan produkcyjny.

 • Przeprowadzać inspekcje urządzeń przemysłowych

  Dokonywać inspekcji sprzętu używanego podczas czynności przemysłowych, takich jak np. urządzenia produkcyjne lub budowlane, aby zapewnić zgodność urządzeń z przepisami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

 • Przeprowadzać rutynowe kontrole maszyn

  Sprawdzać maszyny i urządzenia, aby zapewnić niezawodne działanie podczas użytkowania i obsługi w miejscach pracy.

 • Utrzymywać sprzęt

  Regularnie wykonywać kontrole i wszystkie wymagane działania w celu utrzymania sprawności sprzętu przed użyciem lub po użyciu.

 • Korzystać z urządzeń do badań

  Używać sprzętu do badania parametrów eksploatacyjnych i działania maszyn.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Zapewniać bieżącą konserwację maszyn

  Konserwować maszyny i urządzenia, aby zapewnić ich czystość i bezpieczeństwo. Wykonywać rutynową konserwację sprzętu i w razie potrzeby dostosowywać lub naprawić go za pomocą narzędzi ręcznych i elektrycznych. Wymiana wadliwych części lub układów.

 • Sprawdzać maszyny

  Kontrolować sprzęt maszynowy pod kątem właściwej wydajności oraz wykrywania usterek i nieprawidłowości. Diagnozować nieprawidłowości przy użyciu urządzeń badawczych w celu określenia wymaganych napraw.

 • Sporządzać sprawozdania techniczne

  Sporządzać sprawozdania techniczne dla klientów, które będą zrozumiałe dla osób nieposiadających wiedzy technicznej.

 • Doradzać w zakresie poprawy efektywności

  Analizować informacje i szczegóły dotyczące procesów i produktów, aby doradzić w sprawie możliwych ulepszeń wydajności, które mogłyby zostać wdrożone i oznaczałyby lepsze wykorzystanie zasobów.

 • Przeprowadzać analizę kontroli jakości

  Przeprowadzać inspekcje i testy usług, procesów lub produktów w celu oceny jakości.

Source: Sisyphus ODB