Zawód inżynier ds. technologii parowych

Inżynierowie ds. technologii parowych zapewniają energię i media, takie jak para wodna, cieplna i chłodnicza, do obiektów. Używają i utrzymują sprzęt, taki jak kotły i sprężarki powietrza, oraz prowadzą badania i opracowują nowe metody i ulepszenia w zakresie świadczenia usług związanych z infrastrukturą.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Produkcja wytwornic pary

  Produkcja wytwornic pary lub innych wytwornic dymu, produkcja instalacji pomocniczych do użytku z wytwornicami pary: skraplaczy, ekonomizerów, przegrzewaczy, kolektorów i akumulatorów pary. Produkcja reaktorów jądrowych, części do kotłów morskich i energetycznych. Również produkcja instalacji rurowych, obejmująca dalsze przetwarzanie rur, zazwyczaj w celu wytworzenia rur ciśnieniowych lub systemów rurowych wraz z powiązanymi pracami projektowymi i budowlanymi.

 • Czynniki chłodnicze

  Charakterystyka i właściwości różnych płynów stosowanych w pompach ciepła i cyklach chłodniczych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Rynek energii

  Tendencje i główne czynniki napędzające rynek handlu energią, metody i praktyki w zakresie handlu energią oraz identyfikacja głównych zainteresowanych stron w sektorze energetycznym.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Energia

  Pojemność mocy w postaci energii mechanicznej, elektrycznej, cieplnej, potencjalnej lub innej energii pochodzącej z zasobów chemicznych lub fizycznych, która może być wykorzystywana do napędzania systemu fizycznego.

 • Hydraulika

  Systemy przenoszenia napędu, które wykorzystują siłę przepływającej cieczy do nadawania mocy.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Części układu ogrzewania, układu wentylacyjnego, klimatyzacji i układu chłodniczego

  Różne części składowe systemu ogrzewania, klimatyzacji i chłodzenia, takie jak różnorodne zawory, wentylatory, sprężarki, skraplacze, filtry i inne elementy.

 • Termodynamika

  Dziedzina fizyki, która zajmuje się relacjami między ciepłem a innymi formami energii.

Umiejętności

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Monitorować urządzenia zapewniające dostęp do mediów

  Monitorować urządzenia zapewniające usługi użyteczności publicznej, takie jak energia, ciepło, chłodzenie i para, aby upewnić się, że są sprawne, działają zgodnie z przepisami i sprawdzać, czy nie występują usterki.

 • Projektować urządzenia do dostarczania mediów

  Projektować sprzęt wykorzystywany do świadczenia usług użyteczności publicznej, takich jak ciepło, para wodna, energia i chłodnictwo, w celu poprawy wydajności i zrównoważenia w dostarczaniu mediów do obiektów i nieruchomości mieszkalnych.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

Source: Sisyphus ODB