Zawód inżynier ds. testów

Inżynierowie ds. testów planują i przeprowadzają szczegółowe badania jakości na różnych etapach procesu projektowania, aby upewnić się, że systemy są właściwie zainstalowane i funkcjonują prawidłowo. Analizują oni dane zebrane podczas badań i sporządzają sprawozdania. Są również odpowiedzialni za bezpieczeństwo operacji testowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria przemysłowa

  Dziedzina inżynierii związana z rozwojem, ulepszaniem i wdrażaniem złożonych procesów i systemów wiedzy, ludzi, sprzętu itp.

 • Procesy produkcji i dystrybucji

  Materiały i techniki wymagane w procesach produkcji i dystrybucji.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Procedury przeprowadzania testów

  Metody uzyskiwania wyników w nauce lub inżynierii, takie jak testy fizyczne, testy chemiczne oraz testy statystyczne.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Testować sprzęt komputerowy

  Testować systemy i podzespoły sprzętu komputerowego przy użyciu odpowiednich urządzeń i metod badawczych, takich jak test systemu (ST), ciągły test niezawodności (ORT) oraz test obwodu (ICT). Monitorować i oceniać wyniki systemu i w razie potrzeby podejmować działania.

 • Analizować dane naukowe

  Gromadzić i analizować dane naukowe uzyskane w wyniku badań. Interpretować te dane zgodnie z pewnymi standardami i punktami widzenia, aby można było je skomentować.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Source: Sisyphus ODB