Zawód inżynier ds. wentylacji kopalni

Inżynierowie ds. wentylacji kopalni projektują i zarządzają systemami i sprzętem w celu zapewnienia świeżego powietrza i przepływu powietrza w podziemnych kopalniach oraz terminowego usuwania szkodliwych gazów. Koordynują projekt systemu wentylacyjnego z zarządcami kopalni, inżynierem bezpieczeństwa kopalń i inżynierem ds. planowania w górnictwie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa górniczego

  Przepisy ustawowe, wykonawcze i kodeksy postępowania mające znaczenie dla bezpieczeństwa w działalności wydobywczej.

 • Obliczeniowa dynamika płynów

  Zasady sterowanych komputerowo metod dotyczących mechaniki płynów, czyli zachowania płynów w ruchu. 

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Zarządzać procedurami stosowanymi w sytuacjach wyjątkowych

  Szybko reagować w przypadku awarii i uruchamiać zaplanowane procedury awaryjne.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zarządzać wentylacją kopalni

  Monitorować, kontrolować i zarządzać jakością powietrza w kopalni. Monitorować sprzęt wentylacyjny. Zarządzać sprzętem do pobierania próbek powietrza zaprojektowanym do identyfikacji toksycznych gazów oraz udzielać porad i wskazówek, jak je usuwać, np. instalując wentylatory.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Projektować sieć wentylacyjną

  Projektowanie sieci wentylacji. Przygotowywanie i planowanie układu wentylacji przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Projektowanie systemów ogrzewania lub chłodzenia zgodnie z wymogami. Poprawa efektywności sieci wentylacyjnej w celu obniżenia zużycia energii.

 • Korzystać z oprogramowania do planowania prac kopalni

  Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania do planowania, projektowania i modelowania działalności wydobywczej.

Source: Sisyphus ODB