Zawód inżynier elektroenergetyk

Inżynierowie elektroenergetycy projektują i opracowują systemy, które generują energię elektryczną, oraz opracowują strategie na rzecz poprawy istniejących systemów wytwarzania energii elektrycznej. Dążą do pogodzenia zrównoważonych rozwiązań ze skutecznymi i przystępnymi rozwiązaniami. Angażują się w projekty, w których wymagana jest dostawa energii elektrycznej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Prąd elektryczny

  Przepływ ładunku elektrycznego, przenoszonego przez elektrony lub jony w środowisku takim jak elektrolit lub plazma.

 • Energia

  Pojemność mocy w postaci energii mechanicznej, elektrycznej, cieplnej, potencjalnej lub innej energii pochodzącej z zasobów chemicznych lub fizycznych, która może być wykorzystywana do napędzania systemu fizycznego.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Prądnice

  Zasady i działanie urządzeń, które mogą przekształcać energię mechaniczną w energię elektryczną, takich jak dynama i alternatory, wirniki, stojany, tworniki i pola.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa energii elektrycznej

  Zgodność ze środkami bezpieczeństwa, które muszą zostać podjęte podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji konstrukcji i wyposażenia, działających przy wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, takich jak odpowiednie narzędzia bezpieczeństwa, procedury obsługi urządzeń i działania prewencyjne.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Technologie energetyki odnawialnej

  Różne rodzaje źródeł energii, których nie można wyczerpać, takie jak wiatr, słońce, woda, biomasa i energia z biopaliw. Różne technologie wykorzystywane do wdrażania tych rodzajów energii w coraz większym stopniu, takie jak turbiny wiatrowe, zapory hydroelektryczne, fotowoltaika i skoncentrowana energia słoneczna.

Umiejętności

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Manipulować zapotrzebowaniem na energię

  Dostosowywać się do czasowego wyłączenia systemów wytwarzania energii elektrycznej poprzez zmianę zapotrzebowania na energię. Celem jest ograniczenie zakłóceń zasilania dla klientów w czasie rozpoznawania i rozwiązywania określonego problemu.

 • Zapewniać przestrzeganie harmonogramu przesyłu energii elektrycznej

  Monitorować eksploatację instalacji dystrybucji energii elektrycznej i systemów dystrybucji energii elektrycznej w celu zapewnienia realizacji celów dystrybucji oraz zaspokajania zapotrzebowania na energię elektryczną.

 • Opracowywać strategie na wypadek zagrożenia w zakresie dostaw energii elektrycznej

  Opracowywać i wdrażać strategie zapewniające szybkie i wydajne działania w przypadku zakłóceń w wytwarzaniu, przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej, takich jak przerwa w dostawie prądu lub nagły wzrost zapotrzebowania.

 • Projektować systemy elektroenergetyczne

  Budowa elektrowni, systemów dystrybucji oraz systemów i linii przesyłowych w celu uzyskania energii i nowych technologii tam, gdzie jest to konieczne. Korzystanie z zaawansowanych technologicznie urządzeń, prowadzenie badań, konserwacji i napraw w celu utrzymania funkcjonowania tych systemów. Dalsze projektowanie i planowanie budowy wszelkiego rodzaju budynków.

 • Promować zrównoważoną energię

  Promować korzystanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w środowisku organizacji i osób indywidualnych w celu zbudowania zrównoważonej przyszłości; zachęcać do sprzedaży urządzeń produkujących energię odnawialną, takich jak urządzenia wykorzystujące energię słoneczną.

 • Zapewniać bezpieczeństwo operacji związanych z mocą elektryczną

  Monitorować i kontrolować działania w zakresie systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w celu zapewnienia kontroli i zapobiegania poważnym zagrożeniom, takim jak ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia mienia i sprzętu oraz niestabilność przesyłu lub dystrybucji.

 • Reagować na zagrożenia w zakresie dostaw energii elektrycznej

  Inicjować strategie stworzone w celu reagowania na sytuacje awaryjne, a także reagowania na nieprzewidziane problemy w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, takich jak przerwy w dostawie prądu, w celu szybkiego rozwiązywania problemów i powrotu do normalnej pracy.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB