Zawód inżynier górnik elektryk

Inżynierowie górnicy elektrycy nadzorują zakup, instalację i konserwację sprzętu elektrycznego, wykorzystując znajomość zasad elektrycznych i elektronicznych. Organizują wymianę i naprawę sprzętu elektrycznego i jego części składowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Instrukcje obsługi elektrycznych maszyn górniczych

  Rozumienie instrukcji obsługi urządzeń, w tym schematycznych rysunków i schematów obwodów elektrycznych.

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa górniczego

  Przepisy ustawowe, wykonawcze i kodeksy postępowania mające znaczenie dla bezpieczeństwa w działalności wydobywczej.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

Umiejętności

 • Prowadzić rejestr operacji wydobywczych

  Prowadzić ewidencję produkcji górniczej i wydajności zagospodarowania, w tym wydajności maszyn.

 • Konserwować elektryczne maszyny górnicze

  Kontrolować i prowadzić planowaną obsługę techniczną elektrycznych maszyn górniczych. Przeprowadzać rutynowe naprawy i zastępować uszkodzoną część. Analizować wyniki badań i komunikaty dotyczące błędu maszyny.

 • Opracowywać usprawnienia systemów elektrycznych

  Opracowywać, proponować i wdrażać modyfikacje w celu usprawnienia systemów elektrycznych; skupianie się na zrównoważonym rozwoju, jakości i bezpieczeństwie.

 • Montować elektryczne maszyny górnicze

  Montować i demontować elektryczne maszyny górnicze. Wymaga koordynacji ręka–oko oraz świadomości przestrzennej.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Projektować obwody za pomocą narzędzi CAD

  Opracowywanie szkiców poglądowych i projektowanie obwodów elektronicznych; wykorzystywanie oprogramowania i sprzętu wspomaganego komputerowo (CAD).

 • Nabywać maszyny elektryczne

  Zamawiać odpowiednie elektryczne maszyny górnicze i przechowywać dokumentację.

 • Zarządzać procedurami stosowanymi w sytuacjach wyjątkowych

  Szybko reagować w przypadku awarii i uruchamiać zaplanowane procedury awaryjne.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Doradzać w kwestii sprzętu górniczego

  Doradzać w kwestii górnictwa i sprzętu górniczego do obróbki minerałów; komunikować się i współpracować z ekspertami w dziedzinie inżynierii.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

Source: Sisyphus ODB